Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3768. Sklep o javni razgrnitvi o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata kot del ureditvenega območja P1/2 Gorenjska predilnica, Lokateks, Škofja Loka, stran 8494.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 7/93, 29/95 in 44/97) ter 18. in 86. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 25. redni seji dne 29. 8. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata kot del ureditvenega območja P1/2 Gorenjska predilnica, Lokateks, Škofja Loka
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono Trata kot del ureditvenega območja P1/2 Gorenjska predilnica, Lokateks, Škofja Loka, ki ga je izdelal Urbi, Oblikovanje prostora d.o.o. iz Ljubljane pod številko projekta URBI 102, z datumom julij 2002.
2
Osnutek bo javno razgrnjen v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15 in na sedežu Krajevne skupnosti Trata. Javna razgrnitev bo trajala od 2. 9. 2002 do 2. 10. 2002.
3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Škofja Loka.
4
V času javne razgrnitve 25. 9. 2002 bo ob 16.30 javna obravnava v sejni sobi Občine Škofja Loka.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35200-0003/96
Škofja Loka, dne 29. avgusta 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost