Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3766. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 8492.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 29. seji dne 21. 8. 2002 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici
1. člen
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 SIT za dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 40 SIT za dobljen glas so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Če pride do ponovitve glasovanja (drugi krog), sta kandidata, ki kandidirata na tem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 40 SIT za vsak dobljen glas na ponovnem glasovanju.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00610-00002/2002
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 21. avgusta 2002.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

AAA Zlata odličnost