Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3765. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 8491.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ter 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 29. seji sveta dne 21. 8. 2002 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine Sv. Jurij ob Ščavnici
I
V Občinsko volilno komisijo občine Sv. Jurij ob Ščavnici se imenujejo:
Dragan Kujundžič, Ul. Kneza Koclja št. 3, 2270 Ormož – predsednik komisije,
Francka Lavrenčič, Jamna 10 d, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici – namestnica predsednika,
Franc Lančič, Jamna 10 a, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici – član,
Rantaša Janko, Ženik št. 24, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici – namestnik člana,
Krajnc Albin, Ženik št. 24, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici – član,
Markovič Marjan, Stanetinci št. 42, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici – namestnik člana.
Žmavc Olga, Kokolajnščak št. 32, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici – član,
Šijanec Roman, Biserjane št. 14, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici – namestnik člana,
Čuš Franci ml. Ul. dr. Antona Korošca št. 20, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici, – član
Belec Ivan, Čakova št. 4b, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici – namestnik člana.
II
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta.
III
Sedež Občinske volilne komisije občine Sv. Jurij ob Ščavnici je v Sv. Juriju ob Ščavnici, Ul. Bratka Krefta št. 14.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta občine Sv. Jurij ob Ščavnici št. 108-0003/98 z dne 8. 9. 1998.
Št. 00609-00001/2002
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 21. avgusta 2002.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

AAA Zlata odličnost