Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3760. Pogoji za uporabo plakatnih mest, stran 8487.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) Občina Sežana objavlja v zvezi z plakatiranjem v času predvolilne kampanje za volitve predsednika republike ter za volitve občinskega sveta in župana
P O G O J E
za uporabo plakatnih mest
1
Plakatna mesta, ki se uporabljajo za redno plakatiranje, niso namenjena za potrebe predvolilne kampanje.
2
Občina bo organizatorjem volilne kampanje zagotovila brezplačna plakatna mesta s postavitvijo panojev dimenzije 6 x 2 m za občinski svet in župana ter dimenzije 3 x 2 m za predsednika republike.
Panoji se postavijo na naslednji lokaciji:
1. Sežana
– ob ograji med Starim gradom in traktom B Kulturnega centra Srečka Kosovela,
– na zelenici pred cerkvijo,
– na zelenici avtobusne postaje ob stari cesti proti Divači.
2. Dutovlje
– na zelenici pred marketom
3. Lokev
– na parkirišču pred marketom.
3
V času predvolilne kampanje se določijo še naslednja mesta, kjer si organizatorji volilne kampanje lahko sami brezplačno postavijo svoje panoje oziroma lahko brezplačno plakatirajo:
1. Sežana
– zelenica med Partizansko cesto in parkiriščem pred pošto in banko,
– zelenica ob križišču Lipiške in Regentove ulice,
– trg pri železniški postaji,
– na zelenici avtobusne postaje ob stari cesti proti Divači,
– zid podvoza v terminal.
2. Dutovlje
– na trgu,
– pred socialno varstvenim zavodom.
V ostalih naseljih, ki niso posebej navedena, se plakatira na krajevno običajen način v skladu z odlokom o oglaševanju v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 114/00).
Plakatiranje je dovoljeno z lepili, ki ne bodo trajno poškodovala plakatnih mest.
4
Plakatna mesta iz 3. točke so dostopna pod enakimi pogoji vsem organizatorjem volilne kampanje v Občini Sežana.
5
Dovoljenje za plakatiranje ter postavljanje panojev in transparentov izven plakatnih mest izda pristojni upravni organ v soglasju z lastnikom oziroma upravljalcem zemljišča ali stavbe najkasneje v štirih dneh od prejema vloge.
Za postavitev transparentov mora podati soglasje tudi pristojni organ.
6
Organizatorji volilne kampanje morajo sami določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem pisno obvestiti občinsko upravo (občinskega redarja) najkasneje do 7. oktobra 2002.
7
Plakatiranje ni dovoljeno na zgradbah volišč, dvorišč volišč in določenem prostoru okrog zgradb volišč.
8
Razpored postavitve plakatov na panojih se določi z žrebom. Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada za plakatiranje na panojih 1 m2 površine.
V žreb se vključijo organizatorji volilne kampanje, ki so na občino dostavili pisno zahtevo za plakatiranje v času predvolilne kampanje do dneva žrebanja, in sicer do 7. oktobra 2002 do 12. ure. Javno žrebanje plakatnih mest bo 7. oktobra 2002 ob 14. uri v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
9
V primeru, da ostane posamezno plakatno mesto nezasedeno, se nameni za plakatiranje za potrebe organizatorjev volilne kampanje, ki oddajo zahtevo za plakatiranje po izvedbi žrebanja. Občina zagotavlja plakatiranje na panojih samo do popolnitve vseh plakatnih mest.
Sežana, dne 9. avgusta 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost