Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3758. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 - spremembe in dopolnitve urbanistične zasnove mesta Sežana, stran 8486.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 57/93 in 44/97) in na podlagi 30. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99 in 3/01) župan Občine Sežana izdaja
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – spremembe in dopolnitve urbanistične zasnove mesta Sežana
1. člen
Župan Občine Sežana odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 – spremembe in dopolnitve urbanistične zasnove mesta Sežana.
2. člen
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev urbanistične zasnove mesta Sežana se prične naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in traja 30 dni.
Osnutek sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v prostorih Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana in v prostorih KS Sežana, Srebrničeva 1, Sežana, v delovnem času občinskih upravnih organov.
3. člen
V času javne razgrnitve bo opravljena javna obravnava osnutka sprememb in dopolnitev urbanistične zasnove mesta Sežana. O kraju in času javne obravnave bodo občani obveščeni naknadno na krajevno običajen način, z objavo v Primorskih novicah.
4. člen
Pisne pripombe na javno razgrnjen osnutek sprememb in dopolnitev urbanistične zasnove mesta Sežana lahko podajo občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani, oziroma prizadeti.
Pripombe se posredujejo na Občino Sežana, pristojni službi za urejanje prostora, ali vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve.
Rok za pripombe na razgrnjeno gradivo poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00303-1/00
Sežana, dne 8. julija 2002.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost