Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3757. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta CZ1 v Rogaški Slatini, stran 8485.

Na podlagi 37. do 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 7. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99, 28/01) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta CZ1 v Rogaški Slatini
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta CZ1 v Rogaški Slatini.
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen na sedežu Občine Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška Slatina, 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo oddelek za okolje in prostor organiziral javna razpravo (obravnavo). Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno običajen način.
3. člen
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve v knjigo pripomb ali pa jih pisno posredujejo na naslov Občine Rogaška Slatina – oddelek za okolje in prostor. Rok za pripombe in predloge poteče z zaključnim dnem javne razgrnitve.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu RS.
Št. 35003-0007/2002
Rogaška Slatina, dne 27. avgusta 2002.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost