Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3756. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold, stran 8485.

Na podlagi 22. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ter 14. in 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 1. izredni seji dne 26. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot v Občini Prebold
1. člen
Odlok določa volilne enote za volitve članov Občinskega sveta občine Prebold in volilno enoto za volitve župana Občine Prebold.
2. člen
Območje Občine Prebold obsega območje, ki ga določa zakon.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določi 3 volilne enote, v katerih se skupno voli petnajst članov Občinskega sveta občine Prebold.
1. Volilna enota obsega območje naselja Prebold v kateri se voli pet članov občinskega sveta.
2. Volilna enota obsega območje naselij: Latkova vas, Dolenja vas in Kaplja vas v kateri se voli pet članov občinskega sveta.
3. Volilna enota obsega območje naselij: Sv. Lovrenc, Šešče pri Preboldu, Matke in Marija Reka v kateri se voli pet članov občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je v Preboldu.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Prebold.
5. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-07/01/2002-03
Prebold, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.