Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3754. Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna, stran 8484.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94), 99. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je župan Občine Postojna sprejel
P O G O J E
za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
S temi pogoji je določeno plakatiranje in postavljanje panojev, transparentov in stojnic, ki se uporabljajo v času volilne kampanje na območju Občine Postojna za volitve poslancev državnega zbora, predsednika republike, članov občinskih svetov, članov svetov krajevnih skupnosti in župana.
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične stranke ali drugi organizatorji kampanje (v nadaljevanju: organizatorji volilne kampanje).
II. OBJEKTI IN PRAVILA PLAKATIRANJA
1. Objekti, s pomočjo katerih se izvaja volilna kampanja so:
– obstoječa plakatna mesta v mestu Postojna in drugih krajih občine,
– panoji,
– transparenti,
– manjši, prostostoječi panoji,
– stojnice.
2. Dimenzije objektov za oglaševanje so:
– pano (4 m x 2 m) brez nosilne konstrukcije,
– transparent (širina ulice x maks 1,5 m),
– prostostoječi pano (2 m x 1,5 m - lahko večstranski),
– stojnica (ca. 2 m x 1 m).
3. Razdalje med posameznimi objekti za oglaševanje so:
– med dvema transparentoma je min. razdalja 50 m,
– med dvema ali več prostostoječimi panoji je min. razdalja 5 m,
– med dvema stojnicama je minimalna razdalja 5 m.
III. NAČIN PLAKATIRANJA
1. Posamezni organizator volilne kampanje ima lahko na območju Občine Postojna postavljenih največ:
– 3 panoje,
– po 6 prostostoječih panojev v mestu Postojna in po 2 v ostalih naseljih občine,
– 1 stojnico v posameznem naselju,
– 1 transparent v posameznem naselju.
2. Postavitev in odstranitev objektov volilne kampanje, razen že obstoječih plakatnih mest, izvede organizator volilne kampanje na lastne stroške.
3. Na obstoječih plakatnih mestih izvaja plakatiranje za posameznega organizatorja volilne kampanje koncesionar za izvajanje javnega oglaševanja v občini.
4. Na vsakem obstoječem plakatnem panoju se lahko nalepi največ 2 plakata enega organizatorja volilne kampanje.
5. Prelepljanje plakatov, ki so še aktualni ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje ni dovoljeno. Taki plakati se odstranijo na stroške organizatorja volilne kampanje, ki je prelepil plakat.
IV. POTREBNA DOVOLJENJA IN SOGLASJA
Za uporabo objektov plakatiranja morajo organizatorji volilne kampanje pridobiti dovoljenje Občine Postojna - oddelek za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje. Vloga za pridobitev dovoljenja vsebuje:
– soglasje lastnika zemljišča,
– v primerih, ko se vloga nanaša na javne površine oziroma zemljišča, ki so v lasti Občine Postojna je potrebno soglasje občine,
– pri izbiri lokacije ima prednost tisti, ki prej odda popolno vlogo. Oglaševanje je dovoljeno izključno na tistih mestih, za katera je izdal dovoljenje ustrezni upravni organ ter na obstoječih oglasnih mestih.
V. DRUGA DOLOČILA
1. Vsi objekti iz 3. člena, ki so postavljeni brez soglasja oziroma dovoljenja Občine Postojna se odstranijo na stroške organizatorja volilne kampanje, ki jih je postavil.
2. V času predvolilnega molka ni dovoljeno dodatno plakatiranje, postavljanje transparentov, panojev ali stojnic.
3. Po končanih volitvah so organizatorji volilne kampanje dolžni odstraniti ves volilni propagandni material in vse objekte v roku 15 dni, sicer to opravi pooblaščena organizacija na njihove stroške.
4. Sprejeti popravljeni pogoji se objavijo na oglasni deski Občine Postojna ter v Uradnem listu RS.
VI. KONČNA DOLOČBA
Z dnem objave teh pogojev v Uradnem listu RS prenehajo veljati pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 64/97).
Št. 352-01-6/02
Postojna, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost