Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3751. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Odranci, stran 8478.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 69/95, 70/95 in 51/02) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na 26. seji dne 31. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine Odranci
I
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. za predsednico: Agata Sardelič, roj. 1960, Lendava, Kranjčeva 8,
za namestnico predsednice: Vesna Petkovič, roj. 1954, Lendava, Kranjčeva 8,
2. za članico: Marija Antolin, roj. 1927, Odranci, Štefana Kovača 42,
za namestnico članice: Silva Mertik, roj. 1972, Odranci, Sevranska 13,
3. za člana: Franc Tompa, roj. 1952, Odranci, Štefana Kovača 35,
za namestnika člana: Martin Smej, roj. 1965, Odranci, Naselje Gredice 3,
4. za člana: Edvard Petek, roj. 1943, Odranci, Panonska 36,
za namestnika člana: Stanko Casar, roj. 1956, Odranci, Kovaška 26.
II
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 201-26/2002
Odranci, dne 31. julija 2002.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

AAA Zlata odličnost