Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3750. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Mozirje, stran 8477.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in 18. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02) je Občinski svet občine Mozirje na 2. izredni seji dne 23. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Mozirje
1. člen
S tem odlokom se določa način sestave seznama upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, način ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogoje in roke vračila.
2. člen
Za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje imenuje župan v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka posebno komisijo.
3. člen
Komisija pripravi seznam upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolagajo krajevne skupnosti ali druge pravne in fizične osebe.
4. člen
Seznam upravičencev se objavi po postopku in na način kot ga določa zakon o vračilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02 – v nadaljevanju: zakon).
5. člen
Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada upravičencu se ugotavlja na podlagi podatkov iz sklenjenih pogodb ter določb 4. člena zakona.
6. člen
Pogoj za dokazovanje pravice do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje je sklenjena pogodba, računi in druge verodostojne listine ali dokumenti upravičenca. Občina vrača deleže upravičencem pod pogoji in v rokih, ki jih določa zakon.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02-02
Mozirje, dne 23. avgusta 2002.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer l. r.

AAA Zlata odličnost