Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3749. Sklep o povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo, stran 8477.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01 in 69/02), 8. člena odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 74/99), 3. in 13. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in določil uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/02) ter v skladu z določili navodila za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list RS, št. 56/01) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 35. redni seji dne 26. 8. 2002 sprejel
S K L E P
o povišanju cen storitev oskrbe s pitno vodo
1. člen
S tem sklepom se povišajo cene storitev oskrbe s pitno vodo, ki jih zaračunava upravljalec vodovoda.
2. člen
Cene storitev oskrbe s pitno vodo se obračunavajo po naslednjih postavkah:
---------------------------------------------------------------
Proizvod – storitev Merska             Cena v SIT
           enota
---------------------------------------------------------------
Vodarina
– gospodinjstvo   m3                  60,08
– ostali       m3                  72,32
– vzdrž. vod. prikl. druž. ali et. stan.kom/mes.     89,78
– vzdrž. vod. prikl. Ø 30, Ø 25, Ø 20, Ø 15kom/mes.   474,71
– vzdrž. vod. prikl. Ø 40kom/mes.           1.158,00
– vzdrž. vod. prikl. Ø 80, Ø 50 in Ø 65kom/mes.    3.409,94
– vzdrž. vod. prikl. Ø 100kom/mes.           5.210,42
– vzdrž. vod. prikl. Ø 200 in Ø 150kom/mes.      9.844,36
---------------------------------------------------------------
3. člen
V skladu z zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) se na ceno storitev obračuna 8% davek na dodano vrednost.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, cene pa se začnejo uporabljati po preteku enega meseca od prijave cen na Ministrstvo za gospodarstvo RS.
Št. 380-05/02-2
Moravske Toplice, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

AAA Zlata odličnost