Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3747. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Moravske Toplice, stran 8476.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01 in 69/02) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 35. redni seji dne 26. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Moravske Toplice
1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v Občini Moravske Toplice v času volilne kampanje.
2. člen
Nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na vseh obstoječih plakatnih mestih, ki so v lasti občine. Na navedenih plakatnih mestih Občina Moravske Toplice enakopravno in na celotnem območju občine zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje objavo volilno propagandnih sporočil.
Objekti, s pomočjo katerih se izvaja volilna kampanja so:
– enostranske table,
– dvostranske table,
– panoji.
3. člen
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu tega odloka je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika objekta, na katerem se bo izvedlo plakatiranje.
4. člen
Vloge in volilni propagandni material je potrebno najprej 40 dni pred dnem glasovanja dostaviti Občinski upravi občine Moravske Toplice, ki izda dovoljenje za plakatiranje. Pooblaščeni izvajalec plakatiranja Čista narava d.o.o., Tešanovci bo namestil dostavljeni material. Organizatorja volilne kampanje bremenijo stroški lepljenja oziroma nameščanja.
5. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe zakona o volilni kampanji.
Seznam obstoječih plakatnih mest v Občini Moravske Toplice je dostopen v tajništvu občinske uprave.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-07/02-6
Moravske Toplice, dne 26. avgusta 2002.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

AAA Zlata odličnost