Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3739. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kidričevo, stran 8458.

Na podlagi 24. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/97 in 17/97) in 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 16. 8. 2002 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kidričevo
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kidričevo.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 60 tolarjev za posameznega volilnega upravičenca v Občini Kidričevo.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v Občini Kidričevo. Če pride do drugega kroga volitev za župana, se stroški lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v Občini Kidričevo.
3. člen
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinski svet, imajo pravico delne povrnitve stroškov volilne kampanje in sicer 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Za delno povrnitev stroškov volilne kampanje so opravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za dobljeni glas pod pogojem, da skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatoma, ki kandidirata v drugem krogu volitev za župana, sta upravičena do delne povrnitev stroškov volilne kampanje v višini 20 tolarjev za dobljeni glas na ponovnem glasovanju. Skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo delni stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Kidričevo v roku 30 dni po objavi dokončnega poročila računskega sodišča in predložitvi poročila občinskemu svetu.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-07-1/02
Kidričevo, dne 16. avgusta 2002.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost