Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3738. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje, stran 8457.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99, 98/99 in 91/01) Občinski svet občine Kidričevo sprejme
O D L O K
o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje
1. člen
S tem odlokom se določajo plakatna mesta za čas volilne kampanje, na katerih je dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov, ter način in pogoji plakatiranja za čas volilne kampanje.
2. člen
Za čas volilne kampanje v Občini Kidričevo bo organizatorjem volilne kampanje omogočeno plakatiranje na:
– stalnih samostoječih plakatnih mestih,
– prenosnih plakatnih mestih (tablah).
Na določenih plakatnih mestih iz prvega odstavka 2. člena je dovoljeno vsakemu organizatorju volilne kampanje namestiti le en plakat v velikosti največ A2.
3. člen
Plakatna mesta bodo enakomerno razporejena po celotnem volilnem območju Občine Kidričevo.
4. člen
Plakate namešča vsak organizator volilne kampanje sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni kampanji.
Plakatiranje bo s strani občine nadzorovano. Nadzor bo opravljal komunalni nadzornik.
5. člen
Plakatiranje izven plakatnih mest, določenih v 2. členu tega odloka je dovoljeno v soglasju lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za katere se naposredno uporablja določila zakona o volilni kampanji.
6. člen
Plakatiranje bo organizatorjem volilne kampanje omogočeno od dne, ko bo organizator predložil odločbo volilne komisije o potrditvi kandidature.
7. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15. dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate iz plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po drugi alinei 28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji volilne kampanje in odgovorne osebe organizatorjev) predani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščena oseba Občine Kidričevo.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-07-1-02-1
Kidričevo, dne 16. avgusta 2002.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost