Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3737. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Hajdina, stran 8457.

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01) je Občinski svet občine Hajdina na 4. izredni seji, dne 28. 8. 2002 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine Hajdina
1
V Občinsko volilno komisijo občine Hajdina se imenujejo:
1. Diana Šeruga, roj. 1974, Hajdoše 79 – za predsednico,
2. Jožica Jerenko, roj. 1975, Slovenja vas 29/d – za namestnico predsednice,
3. Milena Gojkovič, roj. 1948, Sp. Hajdina 32 – za članico,
4. Kristijan Cafuta, roj. 1977, Draženci 89 – namestnik članice,
5. Ivan Ogrinc, roj. 1934, Skorba 35 – za člana,
6. Sabina Steiner, roj. 1974, Gerečja vas 89 – za namestnico člana,
7. Silva Hajšek, roj. 1958, Zg. Hajdina 130/b – za članico,
8. Mateja Majhen, roj. 1972, Zg. Hajdina 12 – za namestnico članice.
2
Volilna komisija se imenuje za dobo 4 let.
3
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 006-01-2-1/02
Hajdina, dne 28. avgusta 2002.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost