Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3729. Odlok o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Gornji Petrovci, stran 8454.

Na podlagi 19.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 55/99 – odl. US, 70/00 in 51/02) ter 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99, 108/01) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 24. izredni seji dne 22. 8. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov ožjih delov ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov ožjih delov Občine Gornji Petrovci
1. člen
S tem odlokom se določa število članov svetov krajevnih skupnosti (ožjih delov občine) ter določa število in območja volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti ter število članov, ki se volijo po volilnih enotah.
2. člen
Svet krajevne skupnosti Gornji Petrovci šteje pet članov. Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Gornji Petrovci se določi 2 volilni enoti.
1. volilna enota: naselje Gornji Petrovci. V prvi volilni enoti se voli tri člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota: naselje Peskovci. V drugi volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. člen
Svet krajevne skupnosti Križevci šteje šest članov. Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Križevci se določijo 4 volilne enote.
1. volilna enota: naselje Križevci. V prvi volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota: naselje Košarovci. V drugi volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota: naselje Kukeč. V tretji volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota: naselje Panovci. V četrti volilni enoti se voli en člana sveta krajevne skupnosti.
4. člen
Svet krajevne skupnosti Šulinci šteje osem članov. Za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Šulinci se določi 8 volilnih enot.
1. volilna enota: naselje Adrijanci. V prvi volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota: naselje Boreča. V drugi volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota: naselje Lucova. V tretji volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota: naselje Martinje. V četrti volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota: naselje Neradnovci. V peti volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota: naselje Stanjevci. V šesti volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
7. volilna enota: naselje Šulinci. V sedmi volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
8. volilna enota: naselje Ženavlje. V osmi volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
5. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti, v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornji Petrovci in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 68/98).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-07/02-6
Gornji Petrovci, dne 22. avgusta 2002.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost