Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3722. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov, stran 8448.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja
C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
Občina Celje
– obračun po merilcih
– variabilni del cene               7,243 SIT/KWh
–priključna moč – fiksni
del cene                   353,730 SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 9. 8. 2002 in za priključno moč od 15. 8. 2002.
Za obračun priključne moči pri DOT Celje znaša ponderirana cena za mesec avgust 343,627 SIT/KW/mes.
Občina Štore
– obračun po merilcih
– variabilni del cene               8,554 SIT/KWh
– priključna moč – fiksni
del cene                   355,480 SIT/KW/mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 9. 8. 2002 in za priključno moč od 1. 8. 2002.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 33/02).
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 26. avgusta 2002.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
Aleksander Mirt, univ. dipl. ek. l. r.
Direktor

AAA Zlata odličnost