Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3721. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Bistrica ob Sotli, stran 8448.

Na podlagi 35. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02), 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 26. redni seji dne 30. 7. 2002 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije občine Bistrica ob Sotli
I
Za člane občinske volilne komisije se imenujejo naslednji člani:
1. Gabrijela Korže, univ. dipl. iur., predsednica, stanujoča Cankarjeva ul. 13, Šmarje pri Jelšah;
2. Andreja Misja, namestnica predsednice, stanujoča Zagaj 10, Bistrica ob Sotli;
3. Franc Terner, član, stanujoč Trebče 73, Bistrica ob Sotli;
4. Breda Kovačič, namestnik člana, stanujoča Kunšperk 13, Bistrica ob Sotli;
5. Franjo Horvat, član, stanujoč Bistrica ob Sotli 42, Bistrica ob Sotli;
6. Katja Stadler, namestnik člana, stanujoča Zagaj 40, Bistrica ob Sotli;
7. Jožef Debelak, član, stanujoč Bistrica ob Sotli 1, Bistrica ob Sotli;
8. Anton Gabron, namestnik člana, stanujoč Bistrica ob Sotli 23, Bistrica ob Sotli.
II
Komisija je imenovana za mandatno obdobje štirih let.
III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije, imenovani na 27. redni seji Občinskega sveta občine Podčetrtek, dne 11. 9. 1998.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0026/02-04
Bistrica ob Sotli, dne 30. julija 2002.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost