Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2002 z dne 30. 8. 2002

Kazalo

3714. Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije, stran 8432.

Na podlagi 67. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) ministrica za kulturo, na predlog Sveta za radiodifuzijo izdaja
P R A V I L N I K
o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije
1. člen
S tem pravilnikom se določajo podrobnejša merila za opredelitev programskih vsebin lastne produkcije v skladu s programskimi zahtevami, ki jih za izdajatelje radijskih in televizijskih programov določa zakon o medijih.
2. člen
Programske vsebine po tem pravilniku so uredniško izoblikovane zaključene programske enote, prepoznavne kot radijski ali televizijski žanr.
3. člen
Za programske vsebine, nastale v lastni produkciji, štejejo:
– informativne,
– kulturno-umetniške,
– izobraževalne,
– otroške in mladinske,
– verske,
– komentirane glasbene, športne
– kulturno-zabavne,
– zabavne in kontaktne,
– in druge izvirne programske vsebine v skladu z določbami zakona o medijih.
Oglasi, vključno z radijsko in TV prodajo, ter neplačana obvestila (videostrani) ne štejejo za programske vsebine, nastale v lastni produkciji.
4. člen
Informativne vsebine so programske vsebine, namenjene zlasti obveščanju o aktualnih dejstvih, dogodkih ali dogajanjih v zvezi s političnimi, gospodarskimi, kulturnimi, športnimi, verskimi in drugimi zadevami splošnega interesa.
Med informativne programske vsebine iz prejšnjega odstavka sodijo zlasti:
– dnevnoinformativne oddaje, vesti, poročila, dnevniki,
– informativni magazini,
– aktualni intervjuji, omizja, razprave, pogovori,
– problemske reportaže, komentarji, izjave,
– pregledi športnih dogodkov,
– vremenska poročila in napovedi,
– poslovne vesti,
– prometne informacije.
5. člen
Kulturno-umetniške vsebine so programske vsebine, ki uprizarjajo kulturne ali umetniške dogodke, zvrsti, trende, avtorje ipd. ali jih strokovno in kritično obravnavajo, ter druga avdiovizualna avtorska dela kulturno-umetniškega značaja.
Kulturno-umetniške programske vsebine so zlasti:
– avtorske oddaje oziroma avdiovizualna avtorska dela s področja različnih umetniških zvrsti ali o njih,
– oddaje, ki s poudarkom na strokovni obravnavi, kritiki ali komentarju predstavljajo različne oblike kulturnega ustvarjanja,
– oddaje, namenjene posredovanju in varovanju kulturnih vrednot in kulturne dediščine,
– pogovor, omizje o kulturi,
– recenzije, kritike,
– umetniška reportaža, portret, dokumentarec s tega področja,
– literarni prispevki (lirika, odlomki iz proze, eseji),
– prenosi kulturnih dogodkov – neposredni ali odloženi in redakcijsko obdelani (prireditve, koncerti, opera, balet, gledališke igre).
6. člen
Avdiovizualna avtorska dela kulturno-umetniškega značaja so zlasti celovečerni in televizijski filmi, drame, serije, nadaljevanke ali nanizanke ter radijske igre in druge radijske dramske programske vsebine, ki samostojno ali v nadaljevanjih, v igrani, animirani ali lutkovni izvedbi, s prepoznavno estetiko in sporočilnostjo obravnavajo neko temo oziroma posredujejo zgodbo ali z istim nosilnim naslovom posredujejo več samostojnih zgodb ali tem.
7. člen
Izobraževalne vsebine so programske vsebine, namenjene izobraževanju na področjih umetnosti, znanosti, književnosti, tehnike, religije in na drugih področjih družbenega življenja, ter svetovalne oddaje s področja vsakdanjega življenja in dela, če niso povezane s predstavljanjem določenih izdelkov oziroma storitev.
Izobraževalne vsebine iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– poljudnoznanstvene oddaje in serije,
– dokumentarne oddaje in serije,
– reportaže in potopisi,
– svetovalne oddaje.
8. člen
Otroške ali mladinske vsebine so programske vsebine s poudarkom na izobraževalnih, informativnih, kulturnih vsebinah ali na kakovostnem razvedrilu za otroke ali mladino.
Otroške ali mladinske programske vsebine iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– otroške ali mladinske tematske oddaje,
– otroški ali mladinski filmi in nadaljevanke (igrani ali risani),
– poučni kvizi in tekmovanja,
– literarne delavnice,
– pravljice,
– klepetalnice,
– prenosi prireditev za otroke ali mladino.
9. člen
Verske vsebine so programske vsebine, ki posredujejo verska sporočila.
Verske programske vsebine iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– oddaje, zasnovane na posameznih oblikah verovanja ali duhovnosti,
– prenosi ali posnetki verskih obredov.
10. člen
Športne vsebine so programske vsebine, ki neposredno ali odloženo posredujejo športni dogodek in ga komentirajo.
Športne programske vsebine iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– komentirani športni prenosi,
– komentirani posnetki športnih prireditev.
11. člen
Kulturno-zabavne vsebine so programske vsebine, ki na poljuden način posredujejo kulturne, izobraževalne in informativne vsebine.
Kulturno-zabavne programske vsebine iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– avtorske oddaje o glasbi, filmu ter drugih področjih in praksah sodobne kulture,
– satirične oddaje,
– poučni kvizi, tekmovalne igre ali uganke, če njihova vsebina ni povezana z dejavnostjo njihovih morebitnih sponzorjev oziroma donatorjev nagrad.
12. člen
Zabavne vsebine so programske vsebine, namenjene predvsem zabavi.
Zabavne programske vsebine iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– igrane ali animirane oddaje zabavnega značaja,
– zabavni kvizi, tekmovanja, igre na srečo,
– zabavne pogovorne oddaje (talk showi),
– kontaktne oddaje,
– prenosi ali posnetki koncertov zabavne glasbe,
– komentirane glasbene oddaje (razen avtorskih oddaj),
– glasbene lestvice,
– glasba po željah,
– oddaje z zanimivostmi iz sveta industrije zabave, filmskih in glasbenih zvezd.
13. člen
V deleže programskih vsebin, nastalih v lastni produkciji, se vštevajo samo premiere in prve ponovitve radijskih ali televizijskih programskih vsebin, razen ponovitev televizijskih pogovornih oddaj, ki ustrezajo kriterijem za uvrstitev v katero od kategorij programskih vsebin, določenih za programe s statusom posebnega pomena.
Za televizijske pogovorne oddaje iz prejšnjega odstavka se v delež programskih vsebin, nastalih v lastni produkciji, všteva še druga ponovitev oddaje, če je predvajana največ 48 ur po prvem predvajanju.
Za igrane celovečerne in televizijske filme, katerih producent ali koproducent je izdajatelj televizijskega programa, se šteje, da so v televizijskem programu predvajani premierno, če niso bili predvajani najmanj 5 let od zadnjega predvajanja.
Ponovitve radijskih ali televizijskih programskih vsebin morajo biti jasno označene, tako da je razvidno, ali gre za prvo ponovitev ali za kasnejšo ponovitev.
14. člen
Šteje se, da je programska vsebina posameznega radijskega ali televizijskega programa nastala v lastni produkciji, če je bila za izvirno predvajanje na tem programu izdelana v produkciji izdajatelja oziroma je bila izdelana po njegovem naročilu in za njegov račun.
Če je pri izdelavi programskih vsebin sodelovalo več izdajateljev z vložki, se v delež lastne produkcije vsakemu šteje sorazmeren delež vložka.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 006-517/2002
Ljubljana, dne 23. julija 2002.
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti