Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002

Kazalo

2852. Pravilnik o perutninskih mesnih izdelkih, stran 6151.

Na podlagi 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o perutninskih mesnih izdelkih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik predpisuje minimalne pogoje glede kakovosti, ki jih morajo v proizvodnji in prometu izpolnjevati perutninski mesni izdelki (v nadaljnjem besedilu: izdelki), ter vzorčenje in analizne metode.
2. člen
Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. osnovne surovine perutninskega mesnega izdelka so meso, užitni deli, mastna tkiva in koža;
2. perutninsko meso (kokoši, purani, gosi, race, pegatke, noji in domači golobi), ki se uporablja za proizvodnjo perutninskih mesnih izdelkov, je mišičevje brez ali s kostmi, s pripadajočo kožo ali brez, z mastnim tkivom ali brez mastnega tkiva z vezivnim tkivom in krvnimi žilami;
3. pusto perutninsko meso je mišičevje brez kosti, pripadajoče kože, mastnega in večjih delov vezivnega tkiva;
4. meso po tem pravilniku je meso perutnine, kateremu se lahko doda do 20% mesa drugih klavnih živali;
5. koža perutnine je poparjena in perja očiščena koža vseh vrst perutnine;
6. mastno tkivo perutnine, ki se uporablja pri proizvodnji izdelkov, je mastno tkivo v trebušni votlini, mastno tkivo črev in podkožno mastno tkivo;
7. perutninska mast je topljeno mastno tkivo vseh vrst perutnine;
8. vezivno tkivo perutnine so tetivni konci mišic in vezivno tkivo, ki se dobi z obdelavo mesa;
9. drobovina perutnine so jetra brez žolčnega mehurja, srce, mišični del želodca brez roženastega dela, žlezasti del želodca brez sluznice, vranica, trebušna slinavka, pljuča, če so v naravni vezi, ledvice in testisi;
10. mesno testo je mesna masa, dobljena s sekljanjem katere koli vrste toplega ali ohlajenega ali zamrznjenega perutninskega mesa z dodatkom govejega ali svinjskega mesa ali brez dodatka; Kadar je to s tem pravilnikom dovoljeno, se lahko doda kuhinjska sol ali soli za razsol in drugih mešanic razsola ter vode v količini, potrebni, da se doseže testasta konsistenca;
11. bujon je vodni ekstrakt mesa, dobljen s kuhanjem perutninskega mesa;
12. juha je vodni ekstrakt užitnih delov perutnine, dobljena s kuhanjem, pri čemer se lahko po potrebi uporabljajo začimbna zelišča oziroma začimbe;
13. mastna emulzija je homogena zmes mastnega tkiva ali masti (perutnine, prašičev, goved, rastlinske masti) in vode, dobljena z uporabo emulgatorjev;
14. paniranje je oblaganje delov mesa (oblikovanih, sesekljanih oziroma nasekljanih kosov ali mesnih izdelkov) z moko, jajci, drobtinami, mlekom oziroma zmesjo za oblaganje;
15. zmes za oblaganje (paniranje) je izdelek, dobljen s posebnim postopkom iz mlevskih ali pekovskih izdelkov in drugih dodatnih surovin in aditivov v skladu z veljavnimi predpisi;
16. panada je količina zmesi za oblaganje in količina absorbiranega olja na površini izdelka po toplotni obdelavi, hlajenju ali zamrzovanju pri ocvrtem izdelku oziroma količina zmesi za oblaganje na površini izdelka po hlajenju ali zamrzovanju pri neocvrtem izdelku;
17. prah za pokrivanje je zmes za posamično uporabo naslednjih snovi: smukca, magnezijevega oksida, kalcijevega karbonata, riževe moke in krompirjevega škroba;
18. krvna plazma je ločeni tekoči ali posušeni del krvi, steriliziran z dodatkom fosfatov ali citratov (antikoagulantov);
19. dodatne surovine so živila, vključena v sestavo izdelka v količini, večji kot 2%, ki ne pripadajo osnovnim surovinam in tudi ne aditivom, katerih uporaba prispeva k tehnološkim in senzoričnim lastnostim, ki jih končni izdelek dobi z njihovo ustrezno uporabo;
20. beljakovinski izdelki so izdelki, dobljeni iz naravnih surovin z uporabo ustreznih postopkov predelave, v katerih je beljakovina prevladujoča sestavina, uporabljajo pa se iz tehnoloških in senzoričnih razlogov;
21. mešanice beljakovinskih izdelkov so homogeni izdelki, dobljeni z mešanjem dveh ali več beljakovinskih izdelkov, ter mešanice enega ali več beljakovinskih izdelkov z začimbami, ekstrakti začimb, aditivi (razen nitratov in nitritov) in dodatnimi surovinami, pri čemer je minimalni delež beljakovin v mešanici 40%;
22. starter kulture so proizvodi, ki vsebujejo enega ali več vrst mikroorganizmov in se uporabljajo pri proizvodnji trajnih klobas.
23. fino mleto perutninsko meso (separirano) je zrezano ali zmleto meso, dobljeno s strojnim odstranjevanjem kosti;
24. pasterizirani izdelki so izdelki, toplotno obdelani pri temperaturi do 100 °C;
25. sterilizirani izdelki so izdelki, toplotno obdelani pri temperaturi nad 100 °C;
26. soljenje je obdelava mesa, mastnega tkiva in užitnih delov s kuhinjsko soljo;
27. razsoljevanje je obdelava mesa in užitnih delov s solmi za razsol;
28. transportna embalaža je embalaža, ki varuje izdelke v prometu. To so kartonske škatle, plastične in kovinske posode, v katere pakirajo predpakirane izdelke, ter izdelke, ki niso predpakirani;
29. prodajna embalaža je zvrst embalaže, v katero pakiramo izdelke v prodajnih enotah in jih varuje pri trženju, omogoča gospodaren prevoz ter pospešuje prodajo.
3. člen
Izdelki morajo v proizvodnji in prometu poleg minimalnih pogojev kakovosti izpolnjevati tudi veterinarsko-sanitarne pogoje, skladno s predpisom, ki ureja veterinarsko-sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo.
4. člen
Izdelki po tem pravilniku so izdelki, dobljeni iz mesa in drobovine kokoši, puranov, gosi, rac, pegatk, nojev in domačih golobov, in sicer iz ene ali več vrst perutnine.
Izdelki se lahko izdelujejo tudi z dodatkom mesa in drobovine, mastnega tkiva, masti in kože klavne živine. Količina teh dodatkov posamezno oziroma skupaj ne sme biti večja od 30% glede na osnovne surovine perutninskega mesnega izdelka.
5. člen
Predpakirani izdelki morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil, in v skladu s tem pravilnikom.
Neto (nazivna) količina predpakiranih izdelkov, njihov dovoljeni negativni odstopek ter oznaka za neto (nazivno) količino, morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo predpakirane izdelke.
6. člen
Spremni dokumenti proizvajalca za izdelke, ki se pakirajo v prisotnosti potrošnika, morajo vsebovati:
– pogoje shranjevanja, kjer je to potrebno, oziroma če so bistveni za uporabo izdelkov;
– navodilo za uporabo, kjer je to potrebno, oziroma če potrošnik brez njih ne more pravilno uporabiti izdelkov, pod pogojem, da se dostavijo spremni dokumenti fizičnim ali pravnim osebam pred ali hkrati z dostavo pošiljke in da je na ustrezni (npr. kartonski) embalaži navedeno ime izdelka;
– rok uporabnosti;
– neto količino in
– ime ter naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca.
Če so izdelki (npr. presne, obarjene klobase itd.) v prometu v nizih, so lahko podatki iz prejšnjega odstavka, razen neto količine, natisnjeni na posebni nalepki, pritrjeni na niz ali na kakšni drugi ustrezni embalaži, v kateri se dajejo v promet izdelki v nizih.
Če se prodajajo perutninski mesni izdelki, ki niso predpakirani, mora označba na prodajnem pultu vsebovati:
– ime, pod katerim se perutninski izdelek prodaja;
– ceno za masno enoto (SIT/kg);
– označbo iz 9. člena, če spada med maloenergijske izdelke;
– ime proizvajalca;
– v primeru uvoza državo izvora.
7. člen
Za izdelke se lahko uporabljajo aditivi, dovoljeni za uporabo skladno s predpisom, ki ureja aditive za živila.
II. POSEBNE DOLOČBE
8. člen
Izdelki iz perutninskega mesa se izdelujejo in dajejo v promet zlasti kot:
– izdelki iz osnovnih delov trupa, mesa v kosih ali sesekljanega – oblikovanega perutninskega mesa;
– klobase iz perutninskega mesa;
– konzervirani izdelki iz perutninskega mesa;
– perutninsko suho meso in
– perutninska mast.
9. člen
Izdelki z zmanjšano količino maščobe se označijo kot:
– “maloenergijski“, ko je maščobe manj kot 6%, računano na neto količino izdelka;
– “lahki perutninski izdelki“, ko je vsebnost maščobe manjša od 50% predpisane maščobe za posamezno skupino izdelka po tem pravilniku.
– “zmanjšana vsebnost maščobe“ ko je vsebnost maščobe manjša od 25% predpisane maščobe za posamezno skupino izdelka po tem pravilniku.
Pri proizvodnji maloenergijskih izdelkov se lahko uporabljajo dovoljene dodatne surovine do 20%. Na označbi izdelka je treba označiti, da je izdelek “maloenergijski“ in označiti energijsko vrednost izdelka.
Izdelki iz perutninskega mesa z označbo “zmanjšana vsebnost nasičenih maščobnih kislin“ so izdelki, pri katerih se vsaj 50% masti živalskega izvora nadomesti z ustrezno količino rastlinskega olja.
10. člen
Izdelki z dodatkom beljakovin rastlinskega izvora obsegajo izdelke iz 2., 3. in 4. točke 8. člena tega pravilnika, pri čemer se lahko do 20% mesa, predpisanega za posamezne izdelke, nadomesti s hidriranimi rastlinskimi beljakovinami.
11. člen
Pri proizvodnji izdelkov iz 8. člena tega pravilnika se lahko poleg osnovnih surovin uporabljajo voda, jedilna sol, začimbe, dodatne surovine in aditivi skladno z ustreznimi predpisi.
1. Izdelki iz osnovnih delov trupa, mesa v kosih, sesekljanega oziroma oblikovanega perutninskega mesa
12. člen
Izdelki iz osnovnih delov trupa perutninskega mesa se glede na tehnološki postopek dajejo v promet kot:
– panirani ali nepanirani;
– začinjeni;
– toplotno obdelani ali toplotno neobdelani;
– ohlajeni ali
– zamrznjeni.
Med izdelke iz prejšnjega odstavka spada tudi izdelek iz celega trupa perutnine.
Izdelki iz osnovnih delov trupa perutnine so lahko s kožo ali brez kože, s kostmi ali brez kosti, kar mora biti na izdelku označeno.
Nepanirani izdelki iz perutninskega mesa lahko vsebujejo do 40% dodatnih surovin na količino izdelka.
Če se izdelki izdelujejo in dajejo v promet kot panirani, količina panade ne sme biti večja od 35% neto mase izdelka.
13. člen
Izdelki iz sesekljanega perutninskega mesa (različne stopnje sesekljanosti in oblik) se izdelujejo iz perutninskega mesa, pustega perutninskega mesa, fino mletega perutninskega mesa, mastnega tkiva, dodatnih surovin in aditivov; po potrebi se doda voda.
Izdelki iz prejšnjega odstavka se dajejo v promet kot:
– panirani ali nepanirani;
– začinjeni;
– toplotno obdelani ali toplotno neobdelani;
– ohlajeni in
– zamrznjeni.
Količina uporabljenih vrst mesa pri proizvodnji ne sme biti manjša od 35%.
Če se izdelki iz prvega odstavka tega člena izdelujejo in so v prometu kot panirani izdelki, količina panade in mlevskih izdelkov v izdelku ne sme biti večja od 40% neto mase izdelka.
2. Klobase iz perutninskega mesa
14. člen
Klobase iz perutninskega mesa se izdelujejo z mešanjem različno sesekljanega mesa, fino mletega perutninskega mesa, mastnega tkiva, masti, olja, kože, vode in užitnih delov perutnine z dodatkom dodatnih surovin, začimb in aditivov.
15. člen
Klobase iz perutninskega mesa so v prometu v naravnih črevih, drugih ovitkih ali brez ovitkov.
Klobase, naravna čreva in ovitki klobas ne smejo biti poškodovani, umazani ali občutneje zamaščeni.
Klobase iz perutninskega mesa so prekajene ali neprekajene, ohlajene ali zamrznjene.
16. člen
Glede na tehnološki postopek so klobase v prometu kot:
– presne klobase;
– obarjene klobase;
– kuhane klobase;
– poltrajne klobase;
– trajne klobase.
a) Presne klobase
17. člen
Presne klobase iz perutninskega mesa se izdelujejo iz različno sesekljanega pustega perutninskega mesa, fino mletega perutninskega mesa, mastnega tkiva, masti, dodatnih surovin, začimb, aditivov in vode.
Kot ovitek za klobase iz prejšnjega odstavka se uporabljajo naravna čreva in druge vrste užitnih ovitkov.
18. člen
Presne klobase iz perutninskega mesa se izdelujejo iz najmanj 60% mesa z največ 10% dodatnih surovin, druge surovine pa so fino mleto perutninsko meso, mastno tkivo in mast.
Presne klobase v prometu morajo izpolnjevati naslednje pogoje: vsebovati morajo najmanj 15% beljakovin iz mesa in ne več kot 25% masti.
19. člen
Presne klobase iz perutninskega mesa so v prometu ohlajene ali zamrznjene skladno z veterinarsko-sanitarnim predpisom iz 2. člena tega pravilnika.
b) Obarjene klobase
20. člen
Obarjene klobase se izdelujejo iz različno sesekljanega mesa, fino mletega perutninskega mesa, mastnega tkiva, masti, olja, drobovine, zrezanih ali zmletih kož, dodatnih surovin, začimb, aditivov ter vode ali ledu v količini, ki je potrebna, da se dobi ustrezna konsistenca izdelka.
Obarjene klobase so lahko prekajene, lahko pa se jim doda koncentrat dima.
Kot ovitki za klobase iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo naravna čreva in umetni ovitki različnih premerov, lahko pa so v prometu tudi brez ovitka, če so predpakirani.
21. člen
Obarjene klobase vsebujejo največ 80% fino mletega perutninskega mesa, največ do 15% dodanih surovin.
Obarjene klobase v prometu morajo vsebovati:
– perutninska hrenovka, posebna, pariška in safalada: najmanj 11% mesnih beljakovin in največ 25% masti;
– ostale obarjene klobase: najmanj 9% mesnih beljakovin in največ 30% masti.
22. člen
Obarjene klobase so v prometu ohlajene ali zamrznjene skladno z veterinarsko-sanitarnim predpisom iz 3. člena tega pravilnika.
c) Kuhane klobase
23. člen
Kuhane klobase se izdelujejo iz različno sesekljanega mesa, drobovine, mastnega tkiva, masti, olja, kože, fino mletega perutninskega mesa, bujona, dodatnih surovin, začimb, juhe ali vode in aditivov.
24. člen
V nadevu kuhane klobase mora biti najmanj 35% mesa ali drobovine ali skupaj mesa in drobovine.
Kot ovitki za kuhane klobase se uporabljajo naravna čreva ali umetni ovitki.
Kuhane klobase v prometu morajo vsebovati najmanj 9% mesnih beljakovin in ne več kot 35% masti.
Kuhane klobase so v prometu ohlajene ali zamrznjene skladno z veterinarsko-sanitarnim predpisom iz 2. člena tega pravilnika.
d) Poltrajne klobase
25. člen
Poltrajne klobase iz perutninskega mesa se izdelujejo iz različno sesekljanega mesa, mesnega testa, fino mletega perutninskega mesa, mastnega tkiva, masti, kože, dodatnih surovin, začimb in aditivov.
Kot ovitki za poltrajne klobase se uporabljajo naravna čreva ali umetni ovitki.
26. člen
Poltrajne klobase iz perutninskega mesa se izdelujejo iz najmanj 30% različno sesekljanega mesa, največ 30% fino mletega perutninskega mesa, največ 20% mesnega testa in največ 10% dodatnih surovin, drugo sta mastni del in drobovina.
Poltrajne klobase v prometu morajo vsebovati najmanj 12% mesnih beljakovin in ne več kot 25% masti. V primeru večje vsebnosti masti je treba delež masti na izdelku označiti.
e) Trajne klobase
27. člen
Trajne klobase se izdelujejo iz različno sesekljanega mesa in mastnega tkiva, dodatnih surovin, začimb in aditivov.
Kot ovitki za trajne klobase se uporabljajo naravna čreva ali umetni ovitki, tehnološko primerni za zorenje.
Med zorenjem se smejo trajne klobase potresti s praškom za potresanje.
28. člen
Trajne klobase se izdelujejo iz najmanj 65% različno sesekljanega mesa in največ 35% mastnega tkiva in dodatnih surovin. V končnem izdelku ne sme biti masti več od dvakratne količine beljakovin.
3. Konzervirani izdelki iz perutninskega mesa
29. člen
Konzervirani izdelki iz perutninskega mesa so izdelki, dobljeni iz perutninskega mesa, fino mletega perutninskega mesa, mastnega tkiva, masti, drobovine in perutninske kože, dodatnih surovin, začimb in aditivov. Izdelki se toplotno obdelujejo v hermetično zaprti embalaži ali nepropustnih ovojih.
Odvisno od toplotne obdelave so konzervirani izdelki iz perutninskega mesa v prometu kot poltrajni (pasterizirani) in trajni (sterilizirani).
30. člen
Poltrajni in trajni izdelki perutninskega mesa, ki so v prometu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je embalaža brez deformacij;
– da na zunanji površini pločevink ni izboklin na pokrovu in dnu, korozijskih sprememb in večjih poškodb zunanjih zaščitnih prevlek;
– da notranje prevleke laka pločevinke niso poškodovane med proizvodnjo in ravnanjem z njimi;
– da se lahko poltrajni izdelki hranijo pri temperaturi skladno z veterinarsko-sanitarnim predpisom iz 2. člena tega pravilnika.
31. člen
Glede na uporabljeno surovino in tehnološki postopek se poltrajni in trajni konzervirani izdelki perutninskega mesa izdelujejo in dajejo v promet kot:
– poltrajni in trajni izdelki perutninskega mesa v kosih;
– poltrajni in trajni izdelki perutninskega mesa v lastnem soku;
– izdelki iz sesekljanega perutninskega mesa;
– pripravljene jedi in
– klobase v hermetično zaprti embalaži.
a) Poltrajni in trajni izdelki perutninskega mesa v kosih
32. člen
Poltrajni in trajni izdelki perutninskega mesa v kosih se izdelujejo iz kosov razsoljenega ali razsoljenega in prekajenega pustega perutninskega mesa istega dela ali različnih delov trupa, vode, dodatnih surovin, začimb in aditivov, pri čemer morajo imeti oznako osnovnih delov in vrste perutninskega mesa.
33. člen
Poltrajni in trajni izdelki perutninskega mesa v kosih, ki so v prometu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebujejo večjih količin izločene masti in tekočine, dodana želatina pa mora biti popolnoma raztopljena;
– da poltrajni izdelki ne vsebujejo več kot 5% izločenega želeja oziroma trajni izdelki več kot 14% izločenega želeja, računano na neto maso izdelka;
– izdelki v ovojih ne smejo vsebovati več kot 1% izločenega želeja ali masti.
b) Poltrajni in trajni izdelki perutninskega mesa v lastnem soku
34. člen
Poltrajni in trajni izdelki perutninskega mesa v lastnem soku se izdelujejo iz trupov in delov trupov perutnine, iz nerazsoljenega perutninskega mesa, dodatnih surovin, začimb in aditivov.
Poltrajni in trajni izdelki perutninskega mesa v lastnem soku so v prometu kot cel trup s kožo in kot posamezen del trupa s kožo in s kostmi ali brez kože in kosti.
35. člen
Poltrajni in trajni izdelki perutninskega mesa v lastnem soku, ki so v prometu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da vsebujejo najmanj 60% mesa v manjših ali večjih kosih (razen poltrajnih in trajnih izdelkov iz celega trupa) in
– da je površina vsebine poltrajnega in trajnega izdelka lahko pokrita s tanko plastjo želatine in izločene masti.
c) Izdelki iz sesekljanega perutninskega mesa
36. člen
Izdelki iz različno sesekljanega perutninskega mesa se izdelujejo iz razsoljenega različno sesekljanega mesa, fino mletega perutninskega mesa, mesnega testa, mastnega tkiva, masti, olja, drobovine, kože, vode, dodatnih surovin, začimb in aditivov.
37. člen
Izdelki iz sesekljanega perutninskega mesa, ki so v prometu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da vsebujejo najmanj 12% mesnih beljakovin in
– ne več kot kot 30% masti.
38. člen
Kot posebna skupina izdelkov iz sesekljanega perutninskega mesa se lahko izdelujejo paštete iz perutninskega mesa ali jetrna perutninska pašteta.
39. člen
Pašteta iz perutninskega mesa se izdeluje iz mesa, fino mletega perutninskega mesa, različnih vrst perutnine, kože, perutninske drobovine, masti, mastnega tkiva, olja, juhe, bujona, vode, dodatnih surovin začimb in aditivov.
Paštete iz perutninskega mesa morajo vsebovati najmanj 40% perutninskega mesa.
Ime perutninska oziroma piščančja, puranja ali podobna jetrna pasteta ima lahko izdelek iz prvega odstavka tega člena, v katerega sestavi je najmanj 15% zmletih jetrc.
40. člen
Pasteta iz perutninskega mesa ali jetrna perutninska pasteta, ki je v prometu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsebovati mora najmanj 9% mesnih beljakovin in
– ne več kot 35% masti.
č) Pripravljene jedi
41. člen
Pripravljene jedi se izdelujejo iz različnih vrst perutninskega mesa in izdelkov iz perutninskega mesa, perutninske drobovine, mastnega tkiva, masti, drugih živil, dodatnih surovin, začimb in aditivov.
42. člen
Pripravljene jedi so v prometu kot:
– pripravljene jedi iz perutninskega mesa;
– pripravljene jedi iz perutninske drobovine in
– pripravljene jedi iz perutninskih mesnih izdelkov.
Vsak tak izdelek mora vsebovati najmanj 30% mesa perutnine, perutninske drobovine ali mesnih perutninskih izdelkov.
Če se izdelek daje v promet kot pripravljena jed z mesom, drobovino ali z izdelki iz perutninskega mesa, in hkrati vsebuje še druga živila (npr. testenine, riž idr.), mora tak izdelek vsebovati najmanj 20% mesa, drobovine ali perutninskih mesnih izdelkov.
43. člen
Pripravljene jedi iz perutninskega mesa, ki vsebujejo vsaj 10% mesa perutnine, perutninske drobovine ali perutninskih mesnih izdelkov, se dajejo v promet kot prelivi, premazi, omake ipd.
44. člen
Perutninsko meso za pripravo pripravljenih jedi je lahko s kostmi ali brez kosti, s kožo ali brez kože, kar mora biti na izdelku posebej označeno.
45. člen
Glede na tehnološki postopek in rok uporabnosti so pripravljene jedi v prometu kot:
– zamrznjeni izdelki;
– poltrajni izdelki;
– trajni izdelki.
d) Klobase v hermetično zaprti embalaži
46. člen
Klobase v hermetično zaprti embalaži se lahko izdelujejo kot obarjene klobase z manjšim premerom, ki se prelijejo s posebej pripravljeno slano raztopino ali razsolom.
47. člen
Klobase v hermetično zaprti embalaži morajo glede kakovosti izpolnjevati pogoje, ki so s tem pravilnikom predpisani za to vrsto izdelkov.
4. Perutninsko suho meso
48. člen
Perutninsko suho meso se dobi s suhim ali vlažnim razsoljevanjem, prekajevanjem, sušenjem ali tudi s toplotno obdelavo trupov, polovic in drugih osnovnih delov trupa različnih vrst perutnine s kostmi ali brez kosti, s kožo ali brez kože.
49. člen
Glede tehnološkega načina obdelave in trajnosti je perutninsko suho meso v prometu kot trajni in poltrajni izdelek.
Trajno suho meso iz perutninskega mesa se toplotno ne obdeluje in se suši na dimu ali brez dima.
Poltrajno suho meso iz perutninskega mesa se toplotno obdeluje.
50. člen
Perutninsko suho meso je lahko povezano v celoto z naravnim ovitkom, mrežico ali drugo vrsto ustreznega embalažnega materiala.
5. Perutninska mast
51. člen
Perutninska mast je po tem pravilniku izdelek, dobljen s topljenjem mastnega perutninskega tkiva.
Glede na vrsto perutnine, od katere je mastno tkivo, se mast pridobiva in daje v promet kot kokošja mast, gosja mast, račja mast idr.
52. člen
Perutninska mast v prometu mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ne vsebuje več kot 0,3% usedline;
– da ne vsebuje več kot 0,3% vode in
– da kislinska stopnja ni večja od 3.
53. člen
Če se neposredno po proizvodnji ugotovi, da se izdelek zaradi tehnoloških napak ali drugih pogojev kakovosti neznatno odmika od minimalne predpisane kakovosti s tem pravilnikom, je pa higiensko neoporečen, sme v promet kot izdelek manjše vrednosti z oznako “izdelek s tehnološko napako“, in sicer ločeno od drugih izdelkov.
Izdelek iz prejšnjega odstavka se sme uporabiti tudi kot del surovine pri proizvodnji drugega sorodnega izdelka, vendar samo, če se toplotno obdeluje oziroma skladno s predpisom iz 3. člena tega pravilnika.
54. člen
Perutninski mesni izdelki iz 8. člena tega pravilnika, razen suhega perutninskega mesa, morajo biti v ustrezni embalaži skladno z veterinarsko-sanitarnim predpisom iz 3. člena tega pravilnika.
Izdelki iz prejšnjega odstavka se pakirajo v transportno embalažo skladno s predpisom iz 3. člena tega pravilnika.
Izdelki iz prvega odstavka tega člena imajo ime po vrsti perutnine (npr. “piščančja pašteta“, “purje prsi“ ipd.), če se izdelujejo iz mešanega perutninskega mesa, pa se poimenujejo “........iz perutninskega mesa“ (npr. “pašteta iz perutninskega mesa“).
55. člen
Za izdelke iz perutninskega mesa z dodatkom več kot 2% beljakovin rastlinskega izvora mora biti na oznaki poleg viden tudi trak zelene barve, pri klobasah na vsej dolžini ovitka, pri poltrajnih in trajnih konzerviranih izdelkih na nalepki oziroma tam, kjer se vpišejo tudi drugi podatki iz označbe. Pri izdelkih, ki so v prometu v ustrezni embalaži, postavljeni na prodajnem mestu, pa mora biti trak zelene barve čez vso širino nalepke z označbo. Obvezno je potrebno navesti tudi % dodanih rastlinskih beljakovin.
56. člen
Nalepke za označbo za perutninsko mast morajo biti iz materiala, ki je nepropusten za masti, ali pa se na embalažo označba vtisne na najprimernejši način.
57. člen
Izdelki iz perutninskega mesa se prevažajo v skladu z veterinarsko-sanitarnim predpisom iz 2. člena tega pravilnika.
58. člen
Izdelki iz perutninskega mesa se pri proizvodnji in prometu hranijo v skladu s predpisom iz 2. člena tega pravilnika.
III. VZORČENJE IN ANALIZNE METODE
59. člen
Z analiznimi metodami se po tem pravilniku ugotavljajo količina izločenega želeja in masti v poltrajnih in trajnih konzerviranih izdelkih iz mesa v kosih in količina panade v izdelkih iz osnovnih delov trupa, mesa v kosih ter sesekljanega oziroma oblikovanega mesa.
60. člen
Vzorčenje in ugotavljanje predpisanih parametrov kakovosti perutninskih mesnih izdelkov se opravljata v proizvodnji in prometu. Vzorčenje in ugotavljanje predpisanih parametrov kakovosti v proizvodnji se opravlja na proizvodnih serijah, v prometu pa na pošiljkah, ki imajo zaznamovano proizvodno serijo.
61. člen
Vzorci za ugotavljanje predpisanih parametrov kakovosti perutninskih mesnih izdelkov se vzamejo tako, da čimbolj odražajo povprečno sestavo celotne količine serije izdelkov oziroma pošiljke, iz katere so vzeti.
62. člen
Količina vzorcev za ugotovitev kakovosti je določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
63. člen
Za izdelke iz perutninskega mesa v prometu je vzorčenje naslednje:
– pošiljka do pet embalažnih enot: iz vsake embalažne enote;
– pošiljka od 6 do 10 embalažnih enot: iz vsake tretje embalažne enote;
– pošiljka od 11 do 100 embalažnih enot: iz šest embalažnih enot;
– pošiljka od 101 do 500 embalažnih enot: iz deset embalažnih enot;
– pošiljka od 501 do 1000 embalažnih enot: iz petnajst embalažnih enot;
– pošiljka od 1001 do 2000 embalažnih enot: iz petindvajset embalažnih enot;
– pošiljka z več kot 2000 embalažnimi enotami: iz petdeset embalažnih enot.
64. člen
Količina izločenega želeja in masti v poltrajnih in trajnih izdelkih iz mesa v kosih se ugotavlja na naslednji način: po metodi naključne izbire se vzame 10 poltrajnih ali trajnih izdelkov perutninskega mesa v kosih. Izdelkom se odstrani embalaža (pločevinka, ovoj) in se jih stehta. Nato se od izdelkov odstranita izločen žele in mast in se jih ponovno stehta.
Odstotek izločenega želeja ali masti se izračuna po naslednji formuli:
                 A - B
% izločenega želeja ali masti = ------ x100,
                 A
pri čemer je A neto masa 10 naključno izbranih izdelkov, B pa neto masa 10 naključno izbranih izdelkov, ko sta odstranjena žele ali mast.
65. člen
Količina panade v izdelkih iz osnovnih delov trupa, mesa v kosih in sesekljanega oziroma oblikovanega mesa se ugotavlja na naslednji način:
Po metodi naključne izbire se vzame 20 kosov izdelkov, če je povprečna masa izdelka do 50 g in 10 kosov, če je povprečna masa nad 50 g. Izdelki se stehtajo, odstrani se panada s primernim orodjem ter ločeno stehta. Če so izdelki zamrznjeni, jih je treba predhodno odtajati.
Odstotek panade se izračuna po formuli:
       A - B
% panade = ------ x100,
       A
pri čemer je A neto masa izdelka, B pa neto masa izdelka brez panade.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
66. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe 153. do 161. člena in od 165. do 172. člena pravilnika o kakovosti mesnih izdelkov (Uradni list SFRJ, št. 29/74, 13/78, 41/80 in 24/86).
Izdelki, ki so označeni v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka, so lahko v prometu še največ 36 mesecev od uveljavitve tega pravilnika.
Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka so lahko izdelki, ki so bili označeni v skladu s predpisi iz 72. člena tega pravilnika pred uveljavitvijo tega pravilnika, v prometu do porabe zalog.
67. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-12/00
Ljubljana, dne 31. maja 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Soglašam!
prof. dr. Dušan Keber dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost