Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002

Kazalo

2838. Zakon o spremembi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1A), stran 6109.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1A)
Razglašam zakon o spremembi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. junija 2002.
Št. 001-22-78/02
Ljubljana, dne 2. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ (ZIKS-1A)
1. člen
V zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 41/87, 32/89 ter Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98, 56/98 – odločba US in 26/99 – v zvezi z 266. členom zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/2000)) se 145.c člen spremeni tako, da se glasi:
“145.c člen
V zadevah iz 145.a člena tega zakona se odškodninski zahtevki iz naslova nemožnosti uporabe oziroma upravljanja premoženja ter iz naslova vzdrževanja nepremičnin in iz naslova katerihkoli izgubljenih dobičkov po pravilih odškodninskega prava za čas od zaplembe premoženja do dneva pravnomočnosti razveljavitve kazni zaplembe premoženja ne priznajo.“
2. člen
Zastaralni rok za uveljavitev odškodninskih zahtevkov iz naslovov iz 145.c člena zakona za čas od pravnomočnosti razveljavitve kazni zaplembe premoženja do dneva vložitve zahteve za povrnitev škode za upravičence, ki so pravico pridobili z dnem uveljavitve tega zakona, začne teči z dnem uveljavitve tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/92-5/41
Ljubljana, dne 21. junija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost