Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2002 z dne 20. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2002 z dne 20. 6. 2002

Kazalo

2573. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Nadzornega odbora SAPARD, stran 5354.

Na podlagi 34. in 37. člena uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD; Uradni list RS, št. 107/01) in šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) je Vlada Republike Slovenije na 77. seji dne 6. 6. 2002 sprejela
S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Nadzornega odbora SAPARD
1. člen
V sklepu o ustanovitvi in imenovanju članov Nadzornega odbora SAPARD (Uradni list RS, št. 24/01), se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“V nadzorni odbor se kot člani in njihovi stalni namestniki imenujejo predstavniki:
1. ministrstev in vladnih služb:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
Iztok Jarc, državni sekretar, predsednik,
Dušan Vujadinovič, državni podsekretar, namestnik predsednika;
Jana Erjavec, svetovalka vlade, članica,
Roman Čičmirko, strokovni sodelavec I, namestnik;
Janja Kokolj-Prošek, državna podsekretarka, članica,
Predrag Šesek, svetovalec vlade, namestnik;
– Ministrstvo za finance:
Mojca Grošelj, državna podsekretarka, članica,
Jurij Milatovič, državni podsekretar, namestnik;
– Ministrstvo za gospodarstvo:
mag. Primož Ileršič, državni podsekretar za področje regionalnega razvoja, član,
Marija Batista, podsekretarka na področju regionalnega razvoja, namestnica;
– Ministrstvo za okolje in prostor:
Marko Slokar, državni sekretar, član,
Metka Gorišek, svetovalka vlade, namestnica;
– Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve:
Aleš Hočevar, državni podsekretar, član,
Romana Breznik – Ahtik, strokovna sodelavka I, namestnica;
2. javnih agencij:
– Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:
Igor Hrovatič, državni podsekretar, član,
Hermina Oberstar, svetovalka vlade, namestnica;
– Agencija RS za regionalni razvoj:
Andrej Horvat, podsekretar, član,
Vinko Žagar, namestnik;
3. gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij:
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije:
Ervin Kuhar, direktor, član,
mag. Neva Pajntar, vodja oddelka za ekonomiko kmetijstva, namestnica;
– Gospodarska zbornica Slovenije:
Silvester Čotar, sekretar Združenja agroživilstva, član,
dr. Tatjana Zagorc, samostojna svetovalka za združenje živilske industrije, namestnica;
– Sindikat kmetov Slovenije:
Marjan Gorenc, predsednik sindikata, član,
Roman Žveglič, namestnik;
– Zadružna zveza Slovenije:
Bojan Rus, KZ Ptuj, član,
Anita Jakuš, svetovalka za ekonomska vprašanja, namestnica.”
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 118-38/2002
Ljubljana, dne 6. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost