Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2002 z dne 20. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2002 z dne 20. 6. 2002

Kazalo

2572. Sklep o dopolnitvi sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide, stran 5353.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97 in 119/00) in v skladu s 5. členom poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01) je Vlada Republike Slovenije na 73. seji dne 9. 5. 2002 sprejela
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide
1. člen
V 9. členu sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide (Uradni list RS, št. 35/96 in 8/01) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Člani sveta imajo pravico do sejnin in potnih stroškov v skladu z vsakokratnim sklepom Vlade Republike Slovenije, ki ureja povračilo stroškov v zvezi z delom strokovnih svetov Vlade Republike Slovenije.“
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1490/11-2001
Ljubljana, dne 9. jinija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister