Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2242. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta "Pri Bambiču", stran 4500.

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 37. seji dne 15. 5. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta “Pri Bambiču”
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta “Pri Bambiču”, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje, d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, Celje, odgovorna vodja projekta je Smilja Presinger, univ. dipl. inž. arh.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Občine Grosuplje, Taborska c. 2, in v prostorih KS Grosuplje, Kolodvorska 5.
Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Pripombe in predloge k osnutku sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta lahko zainteresirane pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve pisno ali na zapisnik na sedežu KS ali na Uradu za prostor občine Grosuplje.
V času javne razgrnitve bo v krajevni skupnosti organizirana javna razprava.
4. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-1/98
Grosuplje, dne 16. maja 2002.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.