Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2241. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Teharje, stran 4500.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 25. 4. 2002 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k. o. Teharje
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za nepremičnine, označene s parc. št. 241/4 – neplodno v površini 11 m2, vpisano v vložek 511 k. o. Teharje in parc. št. 1654/2 – neplodno v površini 65 m2, vpisano v vložek št. 515 k. o. Teharje.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo lastnina Mestne občine Celje.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46503-45/2002
Celje, dne 25. aprila 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.