Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2233. Aneks št. 2 k tarifni prilogi k splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti, stran 4491.

V skladu s 112. in 114. členom zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev
– Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
– Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana,
– Združenje delodajalcev Slovenije, Ljubljana,
– Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije, Ljubljana in
kot predstavniki delojemalcev
– Konfederacija sindikatov 90 Slovenije,
– Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM,
– Neodvisni sindikati Slovenije,
– Sindikat delavcev bank in hranilnic Slovenije,
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
– KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
A N E K S ŠT. 2
k tarifni prilogi k splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti
1. člen
V tarifni prilogi k splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/97, 54/00), se 3. točka Regres za letni dopust spremeni tako, da se glasi:
“Delavcem pripada regres za letni dopust za leto 2002 najmanj v višini 125.805 SIT in največ 70% povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
Delavci, ki so regres za letni dopust za leto 2002 že prejeli v nižjem znesku, imajo pravico do izplačila razlike do višine regresa za letni dopust iz prejšnjega odstavka.”
2. člen
Ta aneks k tarifni prilogi k splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 26. aprila 2002.
Podpisniki:
Konfederacija
sindikatov 90 Slovenije
Boris Mazalin l. r.
Konfederacija
sindikatov Slovenije
PERGAM
Dušan Rebolj l. r.
Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije
Dušan Semolič l. r.
KNSS – Neodvisnost,
Konfederacija
novih sindikatov Slovenije
Drago Lombar l. r.
Gospodarska
zbornica Slovenije
Jožko Čuk
Združenje delodajalcev
Slovenije
Stojan Binder l. r.
Obrtna zbornica Slovenije
Miha Grah l. r.
Združenje delodajalcev
obrtnih
dejavnosti Slovenije
Dare Stojan l. r.
Sopodpisniki:
Neodvisni sindikati
Slovenije
Rastko Plohl l. r.
Sindikat delavcev bank in
hranilnic Slovenije
Drago Jurenec l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 8. 5. 2002 pod zap. št. 33/6 in št. spisa 121-02-0033/94-020.

AAA Zlata odličnost