Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2224. Sklep o spremembah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije, stran 4468.

Na podlagi 80. in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
1
V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št. 23/91-I, 3/92, 44/92, 3/94, 4/94, 5/94, 73/94, 27/98, 76/98, 19/99, 27/99, 53/99, 61/99, 78/99, 85/99, 90/99, 59/00, 79/00, 114/00, 23/01, 44/01, 76/01 in 18/02; v nadaljevanju: sklep) se v 1. točki sklepa v poglavju “I. DEVIZNI POSLI - PLAČILNI PROMET S TUJINO“ pod tarifno številko 1 spremeni višina plačila za plačila v tujino, iz tujine in nostro čeke tako, da se glasi:
“ 1 promil, najmanj 1.500 SIT, največ 100.000 SIT“.
2
V 1. točki sklepa v poglavju “III. VODENJE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV“ se spremeni besedilo tako, da se glasi:
“12. Vodenje transakcijskega računa
(mesečno)                       4.000 SIT
13. Plačilo v breme transakcijskega računa
– BPRČ                          600 SIT
– ŽK                           60 SIT
– interno plačilo                     40 SIT
V primeru takojšnjega plačila na podlagi trajnega naloga zaračunava Banka Slovenije storitve po naslednjih tarifah:
14. Vodenje transakcijskega računa
(mesečno)                       2.000 SIT
15. Plačilo v breme transakcijskega računa
– BPRČ                          300 SIT
– ŽK                           30 SIT
– interno plačilo                     20 SIT“
3
Ta sklep začne veljati 1. junija 2002.
Ljubljana, dne 14. maja 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost