Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2220. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu, stran 4438.

Na podlagi 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99, 98/99 in 19/01) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu
1. člen
V pravilniku o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu (Uradni list RS, št. 41/94, 14/97, 98/99, 101/00) (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se v 3. členu doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Delodajalec ob prvi zaposlitvi v zdravstvu delavcu praviloma določi osnovni količnik delovnega mesta.”
Obstoječe besedilo člena postane drugi odstavek.
2. člen
Besedilo 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“10. člen
Izjemoma lahko napreduje zaposleni, ki za najmanj 100% preseže skupno število točk potrebnih za napredovanje za en plačilni razred, in je nadpovprečno delovno uspešen hkrati za največ dva plačilna razreda, pri čemer je za vsako 100% preseganje števila točk možno napredovati za en plačilni razred.”
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-31/99-6
Ljubljana, dne 15. maja 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašata!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost