Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2219. Pravilnik o spremembah pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva, stran 4438.

Na podlagi 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99 in 98/99) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva
1. člen
V pravilniku o napredovanju delavcev zaposlenih na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 41/94, 24/96, 50/97 in 101/00) se drugi odstavek 5. člena črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek, dosedanji četrti odstavek pa postane tretji odstavek.
2. člen
Besedilo drugega odstavka 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaposleni, ki za najmanj 100% preseže število točk, potrebnih za napredovanje za en plačilni razred in je pri tem nadpovprečno delovno uspešen, lahko napreduje hkrati za največ dva plačilna razreda.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-017/02
Ljubljana, dne 16. maja 2002.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost