Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2218. Pravilnik o spremembah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje, stran 4438.

Na podlagi drugega odstavka 70. in 71. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – zakon o ohranjanju narave, 22/00 – zakon o javnih skladih) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje
1. člen
V pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96) se v drugem odstavku 5. člena beseda »devetih« nadomesti z besedo »petnajstih«.
2. člen
V 8. členu se v četrtem odstavku prvi stavek spremeni, tako da se glasi:
»Kraj imisije za določitev obremenitve iz prvega odstavka tega člena se ne glede na občutljivost posameznega območja za učinke hrupa izbere v primerih, da so med krajem imisije in krajem vira hrupa samo kmetijska, gozdna, vodna ali zemljišča znotraj ureditvenega območja naselij, ki se jim ohrani primarna namenska raba, tako, da je razdalja med krajem imisije in krajem vira hrupa 500 m ali več, če zaradi naravnih ovir hrupa na razdalji 500 m ni možno ugotavljati.«.
Peti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Če je največja možna razdalja na zemljiščih iz prejšnjega odstavka manjša od 500 m se hrup na teh zemljiščih ne ugotavlja.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-08-1/97
Ljubljana, dne 15. maja 2002.
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor