Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2205. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, stran 4413.

Na podlagi prvega odstavka 101. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odločba US, 61/00, 100/00 – odločba US in 21/02) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
S to odredbo se na cestah v Republiki Sloveniji prepove promet:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. vozil in skupin vozil, ki so daljša od 14 metrov, traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev, vprežnih vozil in vozil, s katerimi se kandidati za voznike učijo vožnje;
3. vseh vozil, ki prevažajo nevarno blago.
2. člen
Promet je za vozila iz prejšnjega člena prepovedan od petka, 31. maja 2002, od 00.00 ure do sobote, 1. junija 2002, do 22.00 ure.
3. člen
Prepoved prometa iz prejšnjega člena velja na naslednjih javnih cestah:
---------------------------------------------------------
Št. ceste   Potek
---------------------------------------------------------
A2       PREDOR KARAVANKE–VRBA
G1-8      VRBA–LESCE–ČRNIVEC
H1       ČRNIVEC–PODTABOR–KRANJ (ZAHOD)
A2       KRANJ (ZAHOD)–LJUBLJANA (ŠENTVID-KOSEZE)
G2-101     LJUBELJ–BISTRICA PRI TRŽIČU–PODTABOR
G2-104     KRANJ (VZHOD)–BRNIK–MENGEŠ–TRZIN
R1-209     LESCE–BLED–BOHINJSKA BISTRICA
R1-210     ZG. JEZERSKO–PREDDVOR–KRANJ–ŠKOFJA LOKA
R1-211     KRANJ–JEPRCA
R2-403     PETROVO BRDO–PODROŠT–ČEŠNJICA–ŠKOFJA LOKA
R2-410     BISTRICA PRI TRŽIČU–KOKRICA–KRANJ
R2-411     NAKLO–PODTABOR–GOBOVCE–ČRNIVEC
R2-412     NAKLO (KRANJ ZAHOD)–KRANJ–KRANJ (LABORE)
R3-634     JAVORNIK–GORJE–BLED
R3-637     JAVORNIK–ŽIROVNICA–VRBA
R3-638     BEGUNJE–BISTRICA PRI TRŽIČU
R3-639     LJUBLJANA (ŠENTVID)–VODICE–BRNIK–CERKLJE
R3-635     LESCE–KAMNA GORICA–LIPNICA
R3-636     LIPNICA–PODNART–GOBOVCE–PODTABOR
R3-922     CERKLJE–ŽIČNICA KRVAVEC
LC-93812    POLICA–MLAKA–KOKRICA–BRITOF–ŠENČUR
LC-93409    LESCE–HRAŠE–RODINE
LC-93829    VISOKO–LUŽE–VELESOVO–ČEŠNJEVEK
LC-93835    ZGORNJI BRNIK–LETALIŠČE BRNIK
LC-93831    LUŽE–ŠENČUR–VOKLO
LC-93832    KRANJ (VZHOD)–ŠENČUR
LC-93821    KOKRICA–SPODNJA BELA–PREDDVOR
LC-93840    PŠENIČNA POLICA–POŽENK–ZALOG
LC-96408    PODVIN–ZAPUŽE
LC-96409    LESCE–ZAPUŽE
LC-96410    RADOVLJICA–BEGUNJE
---------------------------------------------------------
4. člen
Prepoved prometa iz 2. člena te odredbe ne velja za vozila, če je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja.
Prepoved prometa iz 2. člena te odredbe ne velja za tovorna vozila med 00.00 in 5.00 uro, če je vožnja potrebna:
1. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno na delu ceste zunaj vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega kraja, primernega za izločitev vozila;
2. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev, če je to v interesu obveščanja javnosti;
3. za dostavo naftnih derivatov na bencinske servise;
4. za prevoz poštnih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu;
5. za vozila, s katerimi se ob spravilu prevažajo hitro pokvarljivi kmetijski in gozdni sadeži oziroma pridelki;
6. za prevoz enodnevnih piščancev;
7. za prevoz mleka z zbirnih mest v mlekarno;
8. za nujni odvoz živalskih trupel ali odpadkov živalskega izvora, ki ga s pisno odredbo odredi zdravstveni inšpektor.
5. člen
Od četrtka, 30. maja 2002, od 9.00 do sobote, 1. junija 2002, do 12.00 je prepovedana ustavitev in parkiranje vseh vozil v naselju Bled na cesti R1-209 (cesta Bled–Bohinjska Bistrica), od poslovne stavbe podjetja LIP BLED do Hotela Vila Bled in na vseh cestah, ki vodijo na cesto R1-209 v dolžini 30 m od križišča posamezne ceste s cesto R1-209.
Od petka, 31. maja 2002, od 7.00 do sobote, 1. junija 2002, do 12.00 je prepovedana ustavitev in parkiranje vseh vozil na Cesti svobode od Grand hotela Toplice mimo Hotela Park do križišča s Prešernovo cesto, ter na delu Kidričeve ceste od kampa Zaka in naprej po Kolodvorski cesti do železniške postaje.
6. člen
Prepoved iz prejšnjega člena ne velja za vozila iz prvega odstavka 4. člena te odredbe in za vozila z dovolilnicami oziroma akreditacijami, ki jih izda policija.
7. člen
V pasu 30 metrov od ceste, po kateri bodo peljala vozila s spremstvom, je prepovedana ustavitev in parkiranje vseh vozil.
Ceste in čas prepovedi iz prejšnjega odstavka bodo objavljeni v javnih občilih in na spletni strani policije (http://www.policija.si/).
8. člen
Prepoved prometa po tej odredbi ne velja za vozila s prednostjo.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0212-1-4-221/14-02
Ljubljana, dne 17. maja 2002.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina