Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2002 z dne 19. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2002 z dne 19. 4. 2002

Kazalo

1627. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 7. aprila 2002, stran 3402.

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 7. aprila 2002
I
Republiška volilna komisija je na 7. seji dne 11. 4. 2002 na podlagi zapisnikov volilnih komisij referendumskih območij pri ugotavljanju izida glasovanja na referendumu za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij, ki je bil 7. 4. 2002, ugotovila naslednje izide glasovanj:
Na referendumskem območju, ki naj bi se izločilo iz Občine Litija v novo Občino Šmartno pri Litiji in ki obsega naslednja območja naselij:
BOGENŠPERK, BUKOVICA PRI LITIJI, CEROVICA, ČRNI POTOK, DOLNJI VRH, DRAGOVŠEK, DVOR, GORNJI VRH, GOZD – REKA, GRADIŠČE – K.O. GRADIŠČE IN POLJANE, GRADIŠČE PRI LITIJI; GRADIŠKE LAZE, JABLANIŠKE LAZE, JABLANIŠKI POTOK, JASTREBNIK, JAVORJE, JELŠA, JEŽCE, JEŽNI VRH, KAMNI VRH PRI PRIMSKOVEM, KOŠKE POLJANE, LESKOVICA PRI ŠMARTNEM, LIBERGA, LUPINICA, MALA KOSTREVNICA, MALA ŠTANGA, MIHELCA, MIŠJI DOL, MULHE, OBLA GORICA, PODROJE, POLJANE PRI PRIMSKOVEM, PRESKA NAD KOSTERVNICO, PRIMSKOVO, RAČICA, RAZBORE – K.O. JEŽNI VRH, RAZBORE – K.O. POLJANE, RIHARJEVEC, SELŠEK, SEVNO, SPODNJA JABLANICA, STARA GORA PRI VELIKEM GABRU, ŠČIT, ŠMARTNO PRI LITIJI, ŠTANGARSKE POLJANE, VELIKA KOSTREVNICA, VELIKA ŠTANGA, VINJI VRH, VINTARJEVEC, VIŠNJI GRM, VOLČJA JAMA, VRATA, ZAGRIČ, ZAVRSTNIK, ZGORNJA JABLANICA,
je bilo vpisanih v splošni volilni imenik 3908 glasovalcev.
Glasovalo je:
a) po splošnem volilnem imeniku 2928 glasovalcev,
b) s potrdilom ni glasoval nihče.
Skupaj glasovalo 2928 glasovalcev, oziroma 74,92% od vseh glasovalcev.
Oddanih je bilo 2928 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 15 glasovnic (0,51%).
Na referendumsko vprašanje »Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz Občine Litija v novo občino z imenom Šmartno pri Litiji in sedežem v Šmartnem pri Litiji?« je odgovorilo:
– »ZA« 1890 glasovalcev (64,55%),
– »PROTI« 1023 glasovalcev (34,94%).
II
Na referendumskem območju, ki naj bi se izločilo iz Občine Šenčur in priključilo k sosednji Mestni občini Kranj in ki obsega območje naselja HRASTJE
je bilo vpisanih v splošni volilni imenik 792 glasovalcev.
Glasovalo je:
a) po splošnem volilnem imeniku 618 glasovalcev,
b) s potrdilom ni glasoval nihče.
Skupaj glasovalo 618 glasovalcev, oziroma 78,03% od vseh glasovalcev.
Oddanih je bilo 618 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 5 glasovnic (0,8%).
Na referendumsko vprašanje »Ali ste za to, da se naše referendumsko območje – Hrastje izloči iz Občine Šenčur in priključi k Mestni občini Kranj?« je odgovorilo:
– »ZA« 443 glasovalcev (71,7%),
– »PROTI« 170 glasovalcev (27,5%).
III
Na referendumskem območju, h kateremu naj bi se priključil del sosednje Občine Šenčur in obsega območje Mestne občine Kranj je bilo vpisanih
v splošni volilni imenik 41.220 glasovalcev, 1 glasovalec je glasoval s potrdilom. Na referendumskem območju je imelo pravico glasovati 41.221 glasovalcev.
Glasovalo je:
a) po splošnem volilnem imeniku 6524 glasovalcev,
b) s potrdilom je glasoval 1 glasovalec.
Skupaj glasovalo 6525 glasovalcev, oziroma 15,8% od vseh glasovalcev.
Oddanih je bilo 6524 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 93 glasovnic (1,4%).
Na referendumsko vprašanje »Ali ste za to, da se k Mestni občini Kranj priključi del Občine Šenčur, ki obsega območje naselja Hrastje?« je odgovorilo:
– »ZA« 5555 glasovalcev (85,1%),
– »PROTI« 876 glasovalcev (13,4%).
IV
Na referendumskem območju, ki naj bi se izločilo iz Občine Videm in priključilo k sosednji Občini Hajdina in ki obsega območje naselja LANCOVA VAS PRI PTUJU je bilo vpisanih
v splošni volilni imenik 28 glasovalcev.
Glasovalo je:
a) po splošnem volilnem imeniku 28 glasovalcev,
b) s potrdilom ni glasoval nihče.
Skupaj glasovalo 28 glasovalcev, oziroma 100% od vseh glasovalcev.
Oddanih je bilo 28 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Na referendumsko vprašanje »Ali ste za to, da se naše referendumsko območje – Lancova vas pri Ptuju izloči iz Občine Videm in priključi k občini Hajdina?« je odgovorilo:
– »ZA« 27 glasovalcev (96,4%),
– »PROTI« 1 glasovalec (3,6%).
V
Na referendumskem območju, h katerem naj bi se priključil del sosednje Občine Videm in ki obsega območje Občine Hajdina je bilo vpisanih
v splošni volilni imenik 3107 glasovalcev.
Glasovalo je:
a) po splošnem volilnem imeniku 921 glasovalcev,
b) s potrdilom ni glasoval nihče.
Skupaj glasovalo 921 glasovalcev, oziroma 29,6% od vseh glasovalcev.
Oddanih je bilo 921 glasovnic.
Neveljavni sta bili 2 glasovnici (0,2%).
Na referendumsko vprašanje »Ali ste za to, da se k Občini Hajdina priključi del Občine Videm, ki obsega naselje Lancova vas pri Ptuju?« je odgovorilo:
– »ZA« 871 glasovalcev (94,6%),
– »PROTI« 48 glasovalcev (5,2%).
VI
Na referendumskem območju, ki naj bi se izločilo iz Občine Železniki in priključilo k sosednji Občini Škofja Loka in ki obsega območje naselja SV. LENART je bilo vpisanih
v splošni volilni imenik 16 glasovalcev.
Glasovalo je:
a) po splošnem volilnem imeniku 16 glasovalcev,
b) s potrdilom ni glasoval nihče.
Skupaj glasovalo 16 glasovalcev, oziroma 100% od vseh glasovalcev.
Oddanih je bilo 16 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Na referendumsko vprašanje »Ali ste za to, da se naše referendumsko območje – Sv. Lenart izloči iz Občine Železniki in priključi k Občini Škofja Loka?« je odgovorilo:
– »ZA« 16 glasovalcev (100%),
– »PROTI« ni glasoval nihče.
VII
Na referendumskem območju h katerem naj bi se priključil del sosednje Občine Železniki in ki obsega območje Občine Škofja Loka je bilo vpisanih
v splošni volilni imenik 17.026 glasovalcev.
Glasovalo je:
a) po splošnem volilnem imeniku 1963 glasovalcev,
b) s potrdilom ni glasoval nihče.
Skupaj glasovalo 1963 glasovalcev, oziroma 11,5% od vseh glasovalcev.
Oddanih je bilo 1963 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 22 glasovnic (1,1%).
Na referendumsko vprašanje »Ali ste za to, da se k Občini Škofja Loka priključi del Občine Železniki, ki obsega območje naselja Sv. Lenart?« je odgovorilo:
– »ZA« 1827 glasovalcev (93,1%),
– »PROTI« 114 glasovalcev (5,8%).
Št. 10-6/00-10/02
Ljubljana, dne 11. aprila 2002.
Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.
Člani:
dr. Rafael Cijan l. r.
dr. Franci Grad l. r.
Bogdan Biščak l. r.
Marko Štrovs l. r.
mag. Janez Pogorelec l. r.