Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002

Kazalo

1337. Uredba o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine, stran 2729.

Na podlagi 14. člena zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja – ZSPOZ (Uradni list RS, št. 18/01 in 111/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine
1. člen
V uredbi o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine (Uradni list RS, št. 60/01, 85/01 in 102/01; v nadaljnjem besedilu: uredba) se za sedanjim 8.b členom doda 8.c člen, ki se glasi:
”8.c člen
Obveznice, izdane 1. januarja 2002 na podlagi zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01 in 111/01; v nadaljnjem besedilu: ZSPOZ) in uredbe (v nadaljnjem besedilu: obstoječe obveznice), se zamenjajo za nove obveznice za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (v nadaljnjem besedilu: nove obveznice).
Nove obveznice se izdajo na podlagi 14. člena ZSPOZ.
Vsaka posamezna obstoječa obveznica z nominalnim zneskom 10.000 SIT se zamenja z deset novimi obveznicami. Nominalni znesek posamezne nove obveznice je 1.000 SIT.
Po zamenjavi skupni nominalni znesek obveznic, izdanih na podlagi ZSPOZ, sestavlja 30,000.000 obveznic z nominalnim zneskom 1.000 SIT.
Znesek posameznega letnega obroka glavnice nove obveznice je 200 SIT.
Obresti od novih obveznic tečejo od 1. januarja 2002 dalje.
Zamenjava se izvede z izbrisom obstoječih obveznic na računu SOD in izdajo novih obveznic, ki se izdajo kot nematerializirani vrednostni papirji, z vpisom v centralni register pri KDD na račun SOD.
Zamenjavo izvede Ministrstvo za finance, ki tudi sklene dodatek k pogodbi o vodenju registra nematerializiranih vrednostnih papirjev starih obveznic za izbris le-teh in pogodbo o vodenju registra nematerializiranih obveznic za nove obveznice.
Po zamenjavi SOD, do izročitve novih obveznic prejemnikom v skladu s to uredbo, nima in ne more uveljavljati nikakršnih pravic iz obveznic.
Za nove obveznice smiselno veljajo vsa ostala določila uredbe v zvezi z načinom in roki za izplačevanje glavnice in obresti za obveznice, izdane na podlagi ZSPOZ, ter vsa določila uredbe, ki urejajo druga vprašanja v zvezi z izdajanjem, vročanjem ter izplačevanjem obveznic iz 14. člena ZSPOZ in izvrševanjem pravnomočnih odločb iz prvega odstavka 12. člena ZSPOZ, ki jih ta zakon podrobneje ne ureja.”
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 447-21/2001-5
Ljubljana, dne 4. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost