Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

793. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Škocjan, stran 1441.

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popravek, 42/85, 2/86 – popravek, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97, 45/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98 in 31/00), 2. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 40/97, 51/01) ter na podlagi 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01), je Občinski svet občine Škocjan na 32. redni seji dne 13. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Škocjan
1. člen
V odloku o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 29/01), se v 1. členu doda tretji odstavek, ki glasi:
“Izvajalec javne službe na območju Občine Škocjan je Javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, p. Novo mesto.”
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Škocjan začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35206-0002/02
Škocjan, dne 13. februarja 2002.
Župan
Občine Škocjan
Janez Povšič l. r.

AAA Zlata odličnost