Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

785. Sklep o merilih za razdelitev proračunskih sredstev postavke 3.5.4. Sofinanciranje kakovostnega in vrhunskega športa, v letu 2002, stran 1429.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) in odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002 (Uradni list RS, št. 13/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 28. redni seji dne 4. 2. 2002 sprejel
S K L E P
o merilih za razdelitev proračunskih sredstev postavke 3.5.4. Sofinanciranje kakovostnega in vrhunskega športa, v letu 2002
1. člen
S tem sklepom se določijo merila, na osnovi katerih se posameznim društvom razdelijo proračunska sredstva postavke 3.5.4. Sofinanciranje kakovostnega in vrhunskega športa, ki jo odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002 opredeljuje v višini 6,000.000 SIT.
2. člen
Kot merila se upoštevata dva sklopa kriterijev:
– kategorizacija,
– doseženi športni rezultati članskih ekip oziroma posameznikov-članov.
3. člen
Kategorizacija je status športnika mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda.
Športnik dokazuje svoj status na osnovi objave v uradni publikaciji OKS-ZŠZ ali na osnovi izjave nacionalne panožne športne zveze.
Za doseženo kategorizacijo športna društva v individualnih in kolektivnih športih za vsakega kategoriziranega športnika pridobi naslednje število točk:
– za kategorizacijo svetovnega razreda, 100 točk,
– za kategorizacijo mednarodnega razreda, 80 točk,
– za kategorizacijo perspektivnega razreda, 50 točk,
– za kategorizacijo državnega razreda, 40 točk,
– za kategorizacijo mladinskega razreda, 20 točk.
4. člen
Doseženi športni rezultati članskih ekip oziroma posameznikov-članov, v tekočem letu, se točkujejo na naslednji način:
I. individualni športi:
– dosežen naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 10 ali manj posameznikov v tekmovalnem sistemu, 20 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje od 11 do 25 posameznikov v tekmovalnem sistemu, 30 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 26 ali več posameznikov v tekmovalnem sistemu, 50 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 10 ali manj posameznikov v tekmovalnem sistemu, 10 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje od 11 do 25 posameznikov v tekmovalnem sistemu, 20 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 26 ali več posameznikov v tekmovalnem sistemu, 30 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 10 ali manj klubov v tekmovalnem sistemu, 50 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje od 11 do 25 klubov v tekmovalnem sistemu, 60 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 26 ali več klubov v tekmovalnem sistemu, 70 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 10 ali manj klubov v tekmovalnem sistemu, 40 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje od 11 do 25 klubov v tekmovalnem sistemu, 50 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 26 ali več klubov v tekmovalnem sistemu, 60 točk,
– udeležba na evropskem prvenstvu, 10 točk,
– udeležba na svetovnem prvenstvu, 20 točk,
– udeležba na olimpijskih igrah, 30 točk,
– dosežena medalja na evropskem prvenstvu, 100 točk,
– dosežena medalja na svetovnem prvenstvu, 120 točk,
– dosežena medalja na olimpijskih igrah, 140 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje 15 ali manj posameznikov, 60 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje od 16 do 50 posameznikov, 100 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje 51 ali več posameznikov, 140 točk;
II. kolektivni šport:
– dosežen naslov državnega prvaka, če tekmuje 10 ali manj klubov v tekmovalnem sistemu, 70 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka, če tekmuje od 11 do 25 klubov v tekmovalnem sistemu, 80 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka, če tekmuje 26 ali več klubov v tekmovalnem sistemu, 90 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka, če tekmuje 10 ali manj klubov v tekmovalnem sistemu, 50 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje od 11 do 25 klubov v tekmovalnem sistemu, 60 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 26 ali več klubov v tekmovalnem sistemu, 70 točk,
– udeležba na evropskem prvenstvu, 50 točk,
– udeležba na svetovnem prvenstvu, 60 točk,
– udeležba na olimpijskih igrah, 90 točk,
– dosežena medalja na evropskem prvenstvu, 150 točk,
– dosežena medalja na svetovnem prvenstvu, 180 točk,
– dosežena medalja na olimpijskih igrah, 210 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, 200 točk,
– tekmovanje v II. državni ligi, 60 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje 15 ali manj ekip, 200 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje od 16 do 50 ekip, 260 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje 51 ali več ekip, 320 točk,
– tekmovanje v II. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje 15 ali manj ekip, 40 točk,
– tekmovanje v II. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje od 16 do 50 ekip, 50 točk,
– tekmovanje v II. državni ligi, če v ligaškem tekmovanju tekmuje 51 ali več ekip, 60 točk;
III. miselne igre:
– dosežen naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 10 ali manj posameznikov v tekmovalnem sistemu, 5 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje od 11 do 25 posameznikov v tekmovalnem sistemu, 10 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 26 ali več posameznikov v tekmovalnem sistemu, 15 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje od 11 do 25 posameznikov v tekmovalnem sistemu, 5 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka posamezno, če tekmuje 26 ali več posameznikov v tekmovalnem sistemu, 10 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 10 ali manj klubov v tekmovalnem sistemu, 10 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje od 11 do 25 klubov v tekmovalnem sistemu, 20 točk,
– dosežen naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 26 ali več klubov v tekmovalnem sistemu, 30 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje od 11 do 25 klubov v tekmovalnem sistemu, 10 točk,
– doseženo 2. do 5. mesto za naslov državnega prvaka ekipno, če tekmuje 26 ali več klubov v tekmovalnem sistemu, 20 točk,
– tekmovanje v I. državni ligi, 25 točk.
5. člen
Športna zveza občine Slovenska Bistrica pripravi na poziv občinske uprave podatke o kategorizacijah na dan 1. 3., 1. 6., 1. 9. in 1. 12. 2002 ter podatke o rezultatih športnih društev v tekočem letu, za obdobje od 16. 12. 2001 do 15. 3. 2002, za obdobje od 16. 3. 2002 do 15. 6. 2002, za obdobje od 16. 6. 2002 do 15. 9. 2002 in za obdobje od 16. 9. 2002 do 15. 12. 2002.
6. člen
Na osnovi pridobljenih podatkov in kriterijev iz 3. in 4. člena tega sklepa se izvede točkovanje. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljiva proračunska sredstva delijo s skupno vsoto pridobljenih točk. Dodeljena sredstva posameznim upravičencem se izračunajo kot zmnožek pridobljenih točk posameznega upravičenca in vrednosti točke.
Sredstva se nakažejo na osnovi sklepa župana ob koncu vsakega kvartalnega obdobja, v skupnem znesku 1,500.000 SIT.
7. člen
Ta sklep začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002.
Št. 10/032-01/28-14/2002
Slovenska Bistrica, dne 4. februarja 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti