Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

781. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje, stran 1423.

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 ) in na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in 24/92), dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01) je Občinski svet občine Prevalje na 27. seji dne 28. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 36/00) se tretji odstavek 4. člena spremeni in dopolni tako, da se v besedilu v oklepaju glasi: »(interna parkirišča, parkirišča za stranke, nepokrita skladišča, odlagališča odpadkov, garaže, delavnice na prostem, igrišča, letni vrtovi, peskokopi, vodna zajetja za pridobivanje električne energije, površine na katerih so zgrajeni daljnovodi in drugi objekti za proizvodnjo in distribucijo električne energije, telekomunikacijski objekti, površine na katerih ali pod katerimi potekajo telekomunikacijski vodi, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti).«
2. člen
1. člen odloka se dopolni tako, da se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zazidana stavbna zemljišča s posebnim namenom uporabe so:
a) površine peskokopov ter vodnih zajetij za pridobivanje električne energije – so površine, ki jih zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin ali vodne energije;
b) površine na katerih so zgrajeni daljnovodi – so površine pod daljnovodnimi stebri in površine, ki so potrebne za normalno rabo, kar znaša 100 m2, za vsak posamezni daljnovodni steber;
c) objekti za proizvodnjo in distribucijo električne energije in telekomunikacijskih storitev – so površine objektov (npr. MHE, transformatorske postaje, oddajniki...) in površine, ki so potrebne za normalno rabo teh objektov in stebrov, pri čemer se šteje površina 5 m2 za posamezen steber, pri kabliranih vodih pa se šteje en dolžinski meter za 1m2 površine, pri čemer se upošteva magistralno in primarno omrežje;
d) površina bencinskega servisa – predstavlja celotno površino bencinskega servisa, kjer se opravlja točenje goriva;
e) površina odlagališča – predstavlja celotno funkcionalno površino odlagališča.«
3. člen
12. člen se dopolni tako, da se dosedanje besedilo in tabela označi z a).
Doda se nova točka b), ki se glasi:
»b) Točke glede na posebno namembnost zemljišča:
----------------------------------------------------------------
Namembnost                         Točke
----------------------------------------------------------------
Peskokopi, vodna zajetja                   100
Visokonapetostni daljnovodi                 2000
Primarno električno omrežje in telekom.
 omrežje in objekti                    1000
Bencinski servis                       800
----------------------------------------------------------------
V primerih iz tabele b) se upoštevajo točke samo po tem kriteriju.
Točke po tabeli a) in b) se izključujejo.«
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se v prvem odstavku črta II. območje – območje mednarodnega mejnega prehoda Holmec, prav tako se v tabeli črta kolona, ki določa število točk za II. območje.
V tabeli se:
– število točk pod šifro J – Finančno posredništvo – poveča od 500 na 1000,
– pod G/50 se črta trgovina na drobno z motornimi gorivi.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 026-99/7-6
Prevalje, dne 28. januarja 2002.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost