Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

774. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2001, stran 1420.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 16. redni seji dne 15. 2. 2002 na predlog župana sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2001, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 2001.
2. člen
Realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2001 so znašali:
----------------------------------------------------------------
1. Sredstva proračuna              v tisoč tolarjev
– prihodki                        78.957
– odhodki                         78.023
– presežek prihodkov nad odhodki               934
2. Sredstva proračunske rezerve
– prihodki                          821
– odhodki                           –
– presežek prihodkov nad odhodki               821
----------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2001 v višini 934 tisoč tolarjev se prenese v prihodke proračuna Občine Osilnica za leto 2002 in se nameni investicijski porabi.
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu sredstev proračunske rezerve Občine Osilnica za leto 2001 v višini 821 tisoč tolarjev se prenese v prihodke sredstev proračunske rezerve za leto 2002.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2001 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-395/00
Osilnica, dne 15. februarja 2002.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti