Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

767. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje letnih dejavnosti v ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer, stran 1412.

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 6. člena zakona o Skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) je Občinski svet občine Ljutomer na 33. seji dne 11. 2. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje letnih dejavnosti v ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer
1. člen
V pravilniku za vrednotenje letnih programov dejavnosti v ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 26/00 in 112/00) se delno črta tretji odstavek v 5. členu in četrti odstavek v 5. členu tako, da 5. člen v celoti glasi:
»Sredstva za financiranje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov se oblikujejo v skladu s sprejetimi merili na osnovi razpisa, ki ga objavi župan.
Za izvedbo razpisa in izbor programov župan na predlog občinske uprave imenuje komisijo v naslednji sestavi:
– predstavnik strokovne službe v občinski upravi,
– predstavnik OI JSKD,
– predstavnik Zavoda za kulturo Ljutomer,
– dva predstavnika sveta OI JSKD.
Razpis se izvede v mesecu decembru za naslednje proračunsko leto.
»Odobrena sredstva se nakažejo v treh delih, in sicer se 35% nakaže ob podpisu pogodbe, 35% ob dokazilu polletnega izvedenega programa, ki ga je potrebno predložiti do 30. 6. v tekočem letu, 30% pa ob dokazilu letnega izvedenega programa, ki ga je potrebno predložiti do 1. 12. v tekočem letu.«
2. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67-7/02-438
Ljutomer, dne 18. februarja 2002.
Župan
Občine Ljutomer:
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost