Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

766. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2002, stran 1412.

Na podlagi 7. in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) in 4. člena odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96) je Občinski svet občine Ljutomer na 33. seji dne 11. 2. 2002 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2002
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Ljutomer na dan 31. 12. 2001 znaša 134.031 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ljutomer znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 10.722 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 9.382 SIT za m2 uporabne stanovanjske površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene, določene v 1. členu tega sklepa in znaša:
– na območju mesta Ljutomer 1,2% ali 1.608 SIT za m2,
– v ostalih strnjenih naseljih 0,8% ali 1.072 SIT za m2,
– na območju razpršene gradnje 0,6% ali 804 SIT za m2.
Občinski svet občine Ljutomer lahko ceno m2 stavbnega zemljišča izjemoma zniža, vendar največ do 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2001 (Uradni list RS, št. 10/01).
Št. 352-01-7/02-391
Ljutomer, dne 12. februarja 2002.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost