Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

763. Obvezna razlaga 9. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 - Bežigrad zahod, stran 1410.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 34. seji dne 28. 1. 2002 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
9. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Bežigrad zahod
I
V 9. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 – Bežigrad zahod (Uradni list SRS, št. 26/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92 in 63/99) pojem »FSI«, to je indeks intenzivnosti izrabe zemljišča, pomeni razmerje med bruto etažnimi površinami objekta nad nivojem terena in površino gradbene parcele.
V bruto etažne površine za izračun tega indeksa se ne upoštevajo podstrešja in kletne etaže, namenjene pomožnim prostorom, kot so parkirna mesta, shrambe, sušilnice, tehnični prostori ipd., podstrešja izkoriščena za stanovanja ali poslovne prostore pa le v delu, ki je višji od minimalno določene višine za posamezno rabo.
II
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3522-6/01-9
Ljubljana, dne 28. januarja 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost