Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

755. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško, stran 1399.

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 31. seji dne 21. 2. 2002 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
I
Ekonomske cene za posamezne programe predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine Krško znašajo:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrtec        Starostna   Starostna    Starostna    Starostna  Razvojni   Dodatna  Romski
         skupina 1–3  skupina 1–3    skupina 3–7   skupina 3–7  oddelek  strokovna  oddelek
         let (4–6 ur) let (6–9 ur)  let (4–6 ur)let  (6–9 ur)pomoč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Vrtec pri OŠ
   Brestanica       –       –      45.543     56.929     –      –     –
2.  Vrtec pri OŠ
   Koprivnica       –       –      51.184     63.980     –      –     –
3.  Vrtec pri OŠ
   Kostanjevica      –    67.915      44.552     55.690     –      –     –
4.  Vrtec Krško    59.546    74.432      50.614     63.267  230.500      –     –
5.  Vrtec pri OŠ
   Leskovec        –    79.122      51.271     64.089     –      –  83.723
6.  Vrtec pri OŠ
   Podbočje     50.908    63.635      40.535     50.668     –      –     –
7.  Vrtec pri OŠ
   Raka          –    65.485      46.521     58.151     –      –     –
8.  Vrtec pri OŠ
   Senovo      50.794    63.493      40.636     50.794     –   282.650     –
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II
Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca do 30 koledarskih dni zniža za stroške prehrane.
Starši otrok, za katere je Občina Krško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni in so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 20. 6. Starši plačajo rezervacijo v višini 25% od plačila, ki jim je določen z odločbo o višini plačila za program vrtca. Občina Krško krije razliko v ceni programa in zneski rezervacij.
Občina Krško v obdobju od 1. 7. do 31. 8. tudi za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Krško, ki so vključeni v vrtce izven Občine Krško, krije razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v teh vrtcih.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni najmanj 30 koledarskih dni, so starši dolžni plačati znesek v višini 25% od plačila, ki jim je določen z odločbo o višini plačila za program vrtca. Občina Krško krije razliko v ceni programa in plačilom staršev.
III
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Krško po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti del cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo v višini 25% od plačila, ki jim je določen z odločbo o višini plačila za program vrtca, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa. Ravno tako lahko uveljavljajo nižje plačilo v primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni najmanj 30 koledarskih dni v višini 25% od plačila, ki jim je določen z odločbo o višini plačila za program vrtca, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa.
IV
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. 7. do 31. 8., ki gredo s 1. 9. v osnovno šolo, Občina Krško vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka, zmanjšano za materialne in nematerialne stroške, ki zaradi izpisa otroka iz vrtca ne nastanejo.
V
Višina plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00 in 111/00).
VI
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško (Uradni list RS, št. 12/01).
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za: Vrtec pri OŠ Koprivnica, Vrtec pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, Vrtec Krško, Vrtec pri OŠ Leskovec, Vrtec pri OŠ Podbočje, Vrtec pri OŠ Raka in Vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo od 1. 3. 2002 dalje, Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica pa od 1. 6. 2002 dalje.
Št. 380-05-2/01-316
Krško, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti