Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

747. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj, stran 1395.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 - v nadaljevanju: pravilnik) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 4. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, kategorizirane s III. stopnjo opremljenosti, zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja, je na dan 31. 12. 2001 znašala 152.600 SIT.
2. člen
Cena m2 stavbnega zemljišča brez upoštevanja minulih vlaganj, uporabne vrednosti zemljišča in funkcionalne ugodnosti lokacije je določena v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in znaša na dan 31. 12. 2001:
a) za območje mesta Črnomelj in naselja Vojna vas 1,0% ali 1.526 SIT/m2,
b) za območje naselij Kanižarica in Svibnik 0,8% ali 1.221 SIT/m2,
c) za ostala območja v občini 0,6% ali 916,00 SIT/m2.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč srednje III. kategorije komunalne opremljenosti in 2. skupine gostote poselitve oziroma faktorja izkoriščenosti zemljišča, ki se do sprejetja programa opremljanja po predpisih obračunavajo v skladu s pravilnikom, so določeni v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega odloka in za območje Občine Črnomelj na dan 31. 12. 2001 znašajo:
a) za individualne komunalne naprave 3,6% ali 5.495 SIT/m2 koristne stanovanjske površine oziroma 1.648,50 SIT/m2 stavbne parcele,
b) za kolektivne komunalne naprave 4,4% ali 6.717 SIT/m2 koristne stanovanjske površine oziroma 2.015,10 SIT/m2 stavbne parcele.
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega odloka se s časom usklajujejo s povprečnim indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS - Združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, s čimer preneha veljati prejšnji tovrstni odlok, objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/01.
Št. 352-01/1/2000
Črnomelj, dne 4. februarja 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti