Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

741. Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Barjanski list, stran 1388.

Na podlagi 13. člena statuta in 107. člena poslovnika Občine Brezovica je Občinski svet občine Brezovica na izredni seji dne 14. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju glasila Barjanski list
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje glasila Občine Brezovica kot informativno glasilo občine.
2. člen
Ime glasila je Barjanski list, s podnaslovom glasilo Občine Brezovica.
3. člen
Ustanoviteljica glasila je Občina Brezovica.
4. člen
Glasilo izhaja praviloma enkrat mesečno razen julija in avgusta (10 krat letno). Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Obsega vsaj 8 strani A4 (brez oglasov).
5. člen
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Distribucijo preko Pošte Slovenija uredi in plača Občina Brezovica.
6. člen
Naslov uredništva glasila je: Barjanski list, Tržaška c. 390, Brezovica.
7. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
8. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v občini, o delovanju občinskega sveta, občinske uprave, krajevnih skupnosti, društev, osnovnih šol in vrtcev.
9. člen
Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Občini Brezovica.
Vsebina glasila:
– izbor objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini, ki jih pripravljajo novinarji.
– prispevke učencev obeh osnovnih šol, ki jih izberejo in uredijo njihovi mentorji (vsaka OŠ vsaj 1/2 A4 strani)
– fotoreportaže, ki jih pripravijo novinarji.
10. člen
Tehnična in organizacijska dela opravlja izvajalec, ki ga izbere občinski svet in najbolj ustreza temu odloku, ter dela v skladu z zakonom o javnih glasilih.
11. člen
Občinski svet kot izdajatelj imenuje dvočlanski nadzorni organ.
Naloge nadzornega organa so:
– spremlja in nadzoruje izdajanje glasila,
– obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje glasila,
– o svojem delu vsaj enkrat letno občinskemu svetu pisno poroča.
– obravnava in predlaga vse spremembe, ki določajo frekvenco izhajanja in razširjenost glasila.
12. člen
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od propagandnih in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
13. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se namenijo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja propagandnih sporočil (20-30% provizija),
– stroške fotoreportaž (le od prihodkov od propagandnih sporočil),
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
14. člen
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list. Prostor se nameni brezplačno tudi ob razpisu volitev v Državni zbor in državni svet, vendar vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in politiko.
Ravnanje ob razpisu se ravna po zakonu o volilni kampanji, nadzorni organ glasila pa lahko občinskemu svetu predloži tudi poseben pravilnik.
15. člen
Glasilo lahko začne izhajati, ko je sprejet ta odlok in ko sta imenovana člana v nadzorni organ glasila.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 02/2002
Brezovica, dne 15. februarja 2002.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti