Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

739. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije "Olimpijska srečka", stran 1387.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 85/01), poslovnika o delu uprave in pravil kviz loterije »Olimpijska srečka«, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. dne 12. 2. 2002 sprejela
S P R E M E M B E D O D A T K A K P R A V I L O M
kviz loterije »Olimpijska srečka«
1. člen
V dodatku k pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka«, ki jih je sprejela uprava družbe na seji dne 29. 5. 2000, spremembe in dopolnitve dne 30. 1. 2002, se v 2. členu druga, tretja in peta vrsta spremenijo tako, da glasijo:
»Zaključek prodaje 2. serije srečk je 31. 5. 2002.
Zaključno žrebanje 2. serije srečk je 26. 6. 2002.
Zadnji dan za izplačilo denarnih dobitkov 2. serije srečk je 31. 8. 2002.«
V 2. členu dodatka se šesta vrsta črta.
2. člen
Ostala določila dodatka k pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka« ostanejo nespremenjena.
3. člen
Ta sprememba dodatka k pravilom igre začne veljati z dnem, ko je potrjena s strani pooblaščenega urada Ministrstva za finance.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Olimpijska srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 473-01/98-15 (V) dne 29. 7. 1999.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je dovolilo podaljšanje prodaje 2. serije srečk z dovoljenjem številka 471-212-5/02-14 z dne 22. 2. 2002, te spremembe dodatka k pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka« pa potrdilo pod številko 471-212-05/02-14 dne 25. 2. 2002.
Št. 42/02
Ljubljana, dne 26. februarja 2002.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

AAA Zlata odličnost