Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

731. Odločba o zbiranju, urejanju in stalnem posredovanju podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij, stran 1376.

Na podlagi 40. in 57. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje naslednjo
O D L O Č B O
1
Za zbiranje, urejanje in stalno posredovanje podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij se pooblasti Klinični center, Strokovna poslovna skupnost (SPS) Interna klinika, Zaloška 7, 1525 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Center za zastrupitve).
2
Center za zastrupitve opravlja naslednje naloge:
– informativno-dokumentacijsko dejavnost za akutne zastrupitve s kemikalijami,
– stalno informacijsko-konzultacijsko dejavnost za akutne zastrupitve s kemikalijami,
– vodi register zastrupitev,
– sodeluje pri oblikovanju in nadzoru centralnih zalog antidotov v Republiki Sloveniji,
– strokovno svetovanje v zvezi s kemikalijami,
– druge naloge v skladu s programom iz 3. točke te odločbe.
3
Center za zastrupitve vsako leto pripravi program dela. Program sprejme v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, najkasneje do 30. 11. za naslednje leto.
4
Stroški za izvajanje nalog iz 2. točke te odločbe se krijejo iz državnega proračuna na podlagi pogodbe v okviru programa iz prejšnje točke.
5
Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati odločba št. 5813-1/98-222 (Uradni list RS, št. 79/99).
6
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5813-5/2002
Ljubljana, dne 15. februarja 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost