Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

730. Odločba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem zakona o kemikalijah, stran 1375.

Na podlagi 40. in 57. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravje naslednjo
O D L O Č B O
1
Za opravljanje nalog v zvezi z izvajanjem zakona o kemikalijah se pooblasti Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino, 1000 Ljubljana, Korytkova 2 (v nadaljnjem besedilu: Inštitut za sodno medicino).
2
Inštitut za sodno medicino opravlja naslednje naloge:
– klinična toksikologija pri zastrupitvah s kemikalijami, vključno s pesticidi in drugimi strupenimi snovmi, kot podpora Centru za zastrupitve in drugim zdravstvenim ustanovam,
– občasne meritve s področja profesionalne toksikologije,
– strokovno svetovanje v zvezi z kemikalijami,
– druge naloge v skladu s programom iz 3. točke te odločbe.
3
Inštitut za sodno medicino vsako leto pripravi program dela. Program sprejme v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, najkasneje do 30. 11. za naslednje leto.
4
Stroški za izvajanje nalog iz 2. točke te odločbe se krijejo iz državnega proračuna na podlagi pogodbe v okviru programa iz prejšnje točke.
5
Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati odločba št. 5813-1/98-223 (Uradni list RS, št. 79/99).
6
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 5813-4/2002
Ljubljana, dne 15. februarja 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost