Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

728. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, stran 1373.

Na podlagi tretjega odstavka 48. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
1. člen
V pravilniku o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 12/00 in 11/01 – ZFfS) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi pozitivne ocene pregleda se na vidno mesto pregledane naprave nalepi znak o pregledu.
Znak je zelene barve in pravokotne oblike z vrisanim ovalom. Na zgornjem robu znaka so natisnjene pike z letnicami, na spodnjem pa pike, ki označujejo mesece. V zgornjem delu ovala je v loku s tiskanimi črkami izpisano “PREGLEDANO”. Na sredini ovala je skica rumene barve, ki simbolizira pšenično klasje, sonce, zemljo in vodo. Nad skico je v loku izpisano besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano«, pod skico, prav tako v loku, je izpisano besedilo »Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo«. V spodnjem delu ovala je navedena zaporedna številka znaka.
Preden se znak nalepi na napravo, nadzorni organ preluknja piko pri ustreznem mesecu in letu, ki predstavlja datum do katerega je pregled veljaven.
Skica znaka o pregledu je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, znake izdela in razdeli pooblaščenim nadzornim organom, ki morajo voditi evidenco o izdanih znakih.«.
2. člen
V 13. členu se besedilo »minister, pristojen za kmetijstvo« nadomesti z besedilom »Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo«.
3. člen
V 14. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Znaki, ki so bili podeljeni imetnikom naprav pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, ostanejo v veljavi do poteka njihove veljavnosti.«.
4. člen
Skica v prilogi 3 se nadomesti z naslednjo skico:
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-12/00-1
Ljubljana, dne 15. februarja 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti