Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

725. Sklep o ustanovitvi in imenovanju komisij za ugovor vesti vojaški dolžnosti ter določitvi njihovih območij, sedežev in krajevne pristojnosti, stran 1371.

Na podlagi 43. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in 74/95) izdaja minister za notranje zadeve
S K L E P
o ustanovitvi in imenovanju komisij za ugovor vesti vojaški dolžnosti ter določitvi njihovih območij, sedežev in krajevne pristojnosti
I
Za odločanje o priznanju pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti vojaških obveznikov, se v skladu z zakonom o vojaški dolžnosti za območje več upravnih enot ustanovijo in imenujejo komisije za ugovor vesti vojaški dolžnosti (v nadaljnjem besedilu: komisije).
Komisije se ustanovijo in imenujejo pri upravnih enotah:
Celje s sedežem v Celju,
Koper s sedežem v Kopru,
Kranj s sedežem v Kranju,
Ljubljana s sedežem v Ljubljani,
Maribor s sedežem v Mariboru in
Novo mesto s sedežem v Novem mestu.
II
1. Območje komisije s sedežem v Celju obsega območja upravnih enot Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Mozirje, Velenje, Radlje ob Dravi, Dravograd, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.
2. Območje komisije s sedežem v Kopru obsega območja upravnih enot Koper, Izola, Piran, Sežana, Ilirska Bistrica, Cerknica, Tolmin, Idrija, Ajdovščina, Nova Gorica in Postojna.
3. Območje komisije s sedežem v Kranju obsega območja upravnih enot Kranj, Tržič, Jesenice, Radovljica in Škofja Loka.
4. Območje komisije s sedežem v Ljubljani obsega območja upravnih enot Ljubljana, Domžale, Kamnik, Grosuplje, Litija, Ribnica, Kočevje, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Vrhnika in Logatec.
5. Območje komisije s sedežem v Mariboru obsega območja upravnih enot Maribor, Pesnica, Lenart, Ruše, Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormož, Gornja Radgona, Ljutomer, Lendava in Murska Sobota.
6. Območje komisije s sedežem v Novem mestu obsega območja upravnih enot Novo mesto, Trebnje, Črnomelj, Metlika, Sevnica, Krško in Brežice.
III
Komisija je stvarno pristojna za odločanje o priznanju pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti na prvi stopnji in krajevno pristojna za področje vseh tistih upravnih enot, ki v skladu z določitvijo območij posameznih komisij, sodijo v njeno območje.
Za odločanje o priznanju pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti vojaškega obveznika je v posameznem primeru krajevno pristojna vedno tista komisija, na območju katere ima sedež upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki vojaškega obveznika vodi v vojaški evidenci, ne glede na kraj njegovega stalnega ali začasnega prebivališča.
IV
Sestavo posamezne komisije določa 43. člen zakona o vojaški dolžnosti, imenuje pa jo z odločbo minister, pristojen za notranje zadeve. Tehnične, administrativne in druge naloge za delo komisije opravlja pristojni organ za upravne notranje zadeve upravne enote, kjer ima komisija svoj sedež.
Vse upravne enote, kjer so sedeži komisij, morajo pravočasno zagotoviti prostorske ter kadrovske in materialno tehnične pogoje za nemoteno delo komisij.
V
Komisije pri upravnih enotah morajo biti imenovane in začeti z delom najkasneje v roku trideset dni od začetka veljavnosti tega sklepa.
Z dnem, ko začnejo z delom komisije pri upravnih enotah, preneha z delom sedanja komisija pri Ministrstvu za notranje zadeve, ki novoustanovljenim komisijam odstopi vse nerešene vloge za priznanje pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti vojaških obveznikov v skladu s krajevno pristojnostjo. Prav tako pa od takrat dalje upravni organi, pristojni za obrambne zadeve, vse nove vloge pošiljajo krajevno pristojnim komisijam.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. februarja 2002.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost