Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

721. Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDRO2), stran 1349.

Na podlagi 14. člena ter v skladu s četrto alineo 15. člena ter 17. in 23. člena zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (ZPUODO – Uradni list RS, št. 44/96) ter na podlagi 172. člena poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. februarja 2002 sprejel
O D L O K
o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDRO2)
I. Določitev referendumskega območja za ustanovitev občine z izločitvijo dela občine v novo občino:
Kot referendumsko območje se določi del občine Litija, ki naj bi se izločil iz občine Litija v novo občino Šmartno pri Litiji in obsegal naslednja območja naselij:
BOGENŠPERK, BUKOVICA PRI LITIJI, CEROVICA, ČRNI POTOK, DOLNJI VRH, DRAGOVŠEK, DVOR, GORNJI VRH, GOZD – REKA, GRADIŠČE – K.O. GRADIŠČE IN POLJANE, GRADIŠČE PRI LITIJI, GRADIŠKE LAZE, JABLANIŠKE LAZE, JABLANIŠKI POTOK, JASTREBNIK, JAVORJE, JELŠA, JEŽCE, JEŽNI VRH, KAMNI VRH PRI PRIMSKOVEM, KOŠKE POLJANE, LESKOVICA PRI ŠMARTNEM, LIBERGA, LUPINICA, MALA KOSTREVNICA, MALA ŠTANGA, MIHELCA, MIŠJI DOL, MULHE, OBLA GORICA, PODROJE, POLJANE PRI PRIMSKOVEM, PRESKA NAD KOSTERVNICO, PRIMSKOVO, RAČICA, RAZBORE, RIHARJEVEC, SELŠEK, SEVNO, SPODNJA JABLANICA, STARA GORA PRI VELIKEM GABRU, ŠČIT, ŠMARTNO PRI LITIJI, ŠTANGARSKE POLJANE, VELIKA KOSTREVNICA, VELIKA ŠTANGA, VINJI VRH, VINTARJEVEC, VIŠNJI GRM, VOLČJA JAMA, VRATA, ZAGRIČ, ZAVRSTNIK, ZGORNJA JABLANICA.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
“Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz občine Litija v novo občino z imenom Šmartno pri Litiji in sedežem v Šmartnem pri Litiji?”
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
II. Določitev referendumskega območja za izločitev dela občine in njegovo priključitev k sosednji občini:
1. Kot referendumski območji se določita:
a) del občine Šenčur, ki naj bi se izločil iz občine Šenčur in priključil k sosednji Mestni občini Kranj in obsega območje naselja HRASTJE.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
“Ali ste za to, da se naše referendumsko območje – Hrastje izloči iz občine Šenčur in priključi k Mestni občini Kranj?”
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
b) Mestna občina Kranj, h kateri naj bi se priključil del sosednje občine Šenčur.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
“Ali ste za to, da se k Mestni občini Kranj priključi del občine Šenčur, ki obsega območje naselja Hrastje?”
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
2. Kot referendumski območji se določita:
a) del občine Videm, ki naj bi se izločil iz občine Videm in priključil k sosednji občini Hajdina in obsega območje naselja LANCOVA VAS PRI PTUJU.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
“Ali ste za to, da se naše referendumsko območje – Lancova vas pri Ptuju izloči iz občine Videm in priključi k občini Hajdina?”
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
b) občina Hajdina, h kateri naj bi se priključil del sosednje občine Videm.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
“Ali ste za to, da se k občini Hajdina priključi del občine Videm, ki obsega območje naselja Lancova vas pri Ptuju?”
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
3. Kot referendumski območji se določita:
a) del občine Železniki, ki naj bi se izločil iz občine Železniki in priključil k sosednji občini Škofja Loka in obsega območje naselja SV. LENART.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
“Ali ste za to, da se naše referendumsko območje – Sv. Lenart izloči iz občine Železniki in priključi k občini Škofja Loka?”
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
b) občina Škofja Loka, h kateri naj bi se priključil del sosednje občine Železniki.
Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
“Ali ste za to, da se k občini Škofja Loka priključi del občine Železniki, ki obsega območje naselja Sv. Lenart?”
Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo ZA ali besedo PROTI.
III. Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 7. aprila 2002.
IV. Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 1. marec 2002.
V. Za izvedbo tega odloka skrbi Republiška volilna komisija.
VI. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-01/95-4/30
Ljubljana, dne 26. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost