Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

720. Sklep Državnega zbora Republike Slovenije po 13. členu zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij, stran 1347.

Na podlagi 13. člena zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št. 44/96 – v nadaljevanju: ZPUODO) in 173. člena poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije v nadaljevanju postopka po 13. in 14. členu ZPUODO ob obravnavi predlogov po II. točki sklepa Državnega zbora Republike Slovenije o nadaljevanju postopka za ustanovitev občin, za določitev njihovih območij, za spremembo območij občin ter za spremembo imen in sedežev občin po ZPUODO (Uradni list RS, št. 94/01 – v nadaljevanju: sklep državnega zbora), mnenj občin po 10. členu ZPUODO in po III. točki sklepa državnega zbora ter mnenja in predloga Vlade Republike Slovenije o predlogih za ustanovitev občin, za določitev njihovih območij, za spremembo območij občin, za spremembo imen in sedežev občin ter za spremembo statusa občin po 11. členu ZPUODO ter poročila in mnenja Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko po 12. členu ZPUODO na seji dne 26. 2. 2002 sprejel
S K L E P
I
Državni zbor ugotavlja, da z zakonom določenih pogojev za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij ne izpolnjujejo naslednji predlogi:
a) ki so bili vloženi k 2. členu zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki določa območja občin:
1. Občine Bled – predlog za ustanovitev občine Gorje;
2. Občine Braslovče – predlog za ustanovitev občine Gomilsko;
3. Občine Brezovica – predlog za ustanovitev občine Podpeč – Preserje in predlog za ustanovitev občine Rakitna;
4. Občine Brežice – predlog za ustanovitev občine Bizeljsko in predlog za ustanovitev občine Dobova;
5. Občine Cerknica – predlog za ustanovitev občine Rakek;
6. Občine Črnomelj – predlog za ustanovitev občine Vinica;
7. Občine Dobrova – Polhov Gradec – predlog za ustanovitev občine Polhov Gradec in predlog za ustanovitev občine Šentjošt;
8. Občine Dravograd – predlog za ustanovitev občine Šentjanž pri Dravogradu;
9. Občine Gorišnica – predlog za ustanovitev občine Cirkulane;
10. Občine Hoče-Slivnica – predlog za ustanovitev občine Hoče;
11. Občine Idrija – predlog za ustanovitev občine Spodnja Idrija;
12. Občine Ivančna Gorica – predlog za ustanovitev občine Višnja Gora;
13. Občine Kamnik – predlog za ustanovitev občine Kamnik in predlog za ustanovitev občine Kamniška Bistrica;
14. Občine Krško – predlog za ustanovitev občine Videm – Krško in predlog za ustanovitev občine Kostanjevica na Krki;
15. Občine Laško – predlog za ustanovitev občine Rimske Toplice;
16. Občine Lenart – predlog za ustanovitev občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah, predlog za ustanovitev občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in predlog za ustanovitev občine Voličina v Slovenskih goricah;
17. Občine Litija – predlog za ustanovitev občine Litija in predlog za ustanovitev občine Dole pri Litiji;
18. Občine Ljutomer – predlog za ustanovitev občine Mala Nedelja;
19. Občine Moravske Toplice – predlog za ustanovitev občine Bogojina;
20. Občine Mozirje – predlog za ustanovitev občine Rečica ob Savinji;
21. Občine Ormož – predlog za ustanovitev občine Središče ob Dravi in predlog za ustanovitev občine Sveti Tomaž;
22. Občine Rogašovci – predlog za ustanovitev občine Pertoča;
23. Občine Slovenska Bistrica – predlog za ustanovitev občine Makole in predlog za ustanovitev občine Poljčane;
24. Občine Šentjur pri Celju – predlog za ustanovitev občine Planina, predlog za ustanovitev občine Ponikva in predlog za ustanovitev občine Šentjur;
25. Občine Trebnje – predlog za ustanovitev občine Mokronog in predlog za ustanovitev občine Šentrupert;
26. Občine Videm – predlog za ustanovitev občine Leskovec;
27. Občine Vipava – predlog za ustanovitev občine Podnanos,
28. Občine Vojnik – predlog za ustanovitev občine Frankolovo;
29. Občine Vrhnika – predlog za ustanovitev občine Log-Dragomer;
30. Občine Zagorje ob Savi – predlog za ustanovitev občine Izlake.
II
Državni zbor ugotavlja, da z zakonom določenih pogojev za izločitev dela območja občine in njegovo priključitev k sosednji občini ne izpolnjujejo naslednji predlogi:
a) ki so bili vloženi k 2. členu zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki določa območja občin:
1. Občine Moravske Toplice – predlog za izločitev naselja Martjanci iz občine Moravske Toplice in njegovo priključitev k Mestni občini Murska Sobota.
III
Državni zbor ugotavlja, da z zakonom določenih pogojev za spremembo imena in sedeža občine ne izpolnjujejo naslednje pobude:
a) ki so bile vložene k 2. členu zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki določa območja občin:
1. Občine Dobrova – Polhov Gradec – pobuda za spremembo imena občine Dobrova-Polhov Gradec v novo ime Dobrova;
2. Občine Miklavž na Dravskem polju – pobuda za spremembo imena Občine Miklavž na Dravskem polju v Občino Miklavž.
IV
Državni zbor ugotavlja, da z zakonom določenih pogojev za spremembo statusa občine ne izpolnjujejo naslednji predlogi:
a) ki so bili vloženi k 2. členu zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki določa območja občin:
1. Občine Jesenice – predlog za spremembo statusa Občine Jesenice v Mestno občino Jesenice;
2. Občine Radovljica – predlog za spremembo statusa Občine Radovljica v Mestno občino Radovljica;
3. Občine Škofja Loka – predlog za spremembo statusa Občine Škofja Loka v Mestno občino Škofja Loka.
V
Državni zbor ugotavlja, da z zakonom določenih pogojev za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih območij ne izpolnjujejo naslednji predlogi:
a) ki so bili vloženi k 3. členu zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki določa območja mestnih občin:
1. Mestne občine Nova Gorica – predlog za ustanovitev občine Renče-Vogrsko.
2. Mestne občine Novo mesto – predog za ustanovitev občine Straža in predlog za ustanovitev občine Otočec- Šmarješke Toplice;
3. Mestne občine Slovenj Gradec – predlog za ustanovitev občine Šmartno pri Slovenj Gradcu.
VI
Državni zbor ugotavlja, da z zakonom določenih pogojev za izločitev dela območja občine in njegovo priključitev k sosednji občini ne izpolnjujejo naslednji predlogi:
a) ki so bili vloženi k 3. členu zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki določa območja mestnih občin:
1. Mestne občine Maribor – predlog za izločitev naselij Dogoše in Metava iz območja občine Maribor in njihovo priključitev k Občini Duplek.
VII
Državni zbor ugotavlja, da se zaradi umika predlogov za ustanovitev občine Idrija in za ustanovitev občine Poljane, ki sta ju podala predlagatelja svet krajevne skupnosti Mesto Idrija in svet krajevne skupnosti Vojsko ter predlagatelj svet krajevne skupnosti Poljane, postopek po ZPUODO za ta predloga konča.
VIII
Ta sklep se vroči pooblaščenim predlagateljem skupaj z odlokom o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za določitev oziroma spremembo območij občin (v nadaljevanju: odlok o razpisu referenduma). Zoper ta sklep se pooblaščeni predlagatelji lahko pritožijo tako, da se pritožijo zoper odlok o razpisu referenduma na Ustavno sodišče Republike Slovenije.
Št. 005-01/95-4/30
Ljubljana, dne 26. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti